Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

Mirasbırakanın malvarlığı üzerinde birden fazla hak sahibi mirasçı varsa bu mirasçılar mirasbırakanın hak ve malları üzerinde iştirak halinde maliktirler. Her mirasçı kendi hissesi üzerinde serbestçe tasarrufta bulunamaz ancak sınırlı olarak kendi payı üzerinde kazandırmaya yönelik hakları mevcuttur.Bu durumu mirasçıların her birine mirasın taksimini isteme hakkı verir. Böylece mirasçılar miras üzerinde iştirak halinde hareket edebilecekken mirasın taksimini isteyerek ferdi mülkiyete kavuşurlar. Mirasçılardan her biri sözleşme yahut kanun gereği bir ortaklığı sürdürme mecburiyetinde değillerse,her zaman mirasın paylaştırılmasını isteyebilirler. Bu paylaşım, ya mirasçıların kendi aralarında yapacakları bir anlaşma ile (iradi paylaşma) yada mahkeme vasıtası ile (kazai paylaşma)olur. Rızai taksimde tüm mirasçılar mirasın paylaşımı hususunda mutabıklarsa her zaman bu yola girebilirler. Paylaşma şartlarını mirasçılar özgürce belirleyebilirler.Ancak bu hususta bir anlaşmazlık çıkarsa mirasçılardan birinin talebi ile hakimin müdahalesi istenebilir. Tereke kısmi olarak da paylaşılabileceği gibi sözleşme ile de paylaşılabilir.

Originally posted 2015-02-15 20:53:00.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir