Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

Bir hakkın sahibi onu haksız yere elinde tutandan geri vermesini isteyebilir. Miras sebebi ile istihkak davasının amacı,haksız yere el konulan şey ve hakkın geri alınıp davacıya verilmesini sağlamaktır. Davanın konusu esas olarak tereke mallarıdır. Davalı iade ile yükümlü olduğu malları elinden çıkarmış olabilir. Bu durumda da bu malların karşılığı iade konusu olur. Geri vermenin kapsamı iyi niyete ve kötü niyete göre değişiklik gösterir. Terekenin tümüne yahut bir bölümüne zilyet olan kişi kendisinden üstün miras hakkı olan kimsenin varlığını bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığı durumda iyi niyetli zilyed sayılır. Kötü niyetli zilyed ise üstün hak sahibi mirasçının varlığını bile bile hakkını elinde tutan el koyan kişidir. Terekeye haksız el koyan kişi davacıya zararını tazminle mükelleftir.Miras sebebi ile istihkak davası,miras bırakanın yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesinde açılır. Görevli mahkeme ise terekenin değerine göre sulh yada asliye hukuktur.

Originally posted 2015-02-14 20:52:10.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir