Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

Yasal mirasçı olduğu belirlenen  şahıslara sulh hukuk mahkemesince mirasçı olduklarını gösteren belge verilir. Vasiyetname veya miras sözleşmesi ile atanmış mirasçılar da mirasçılık belgesini almak için mahkemeye başvurabilirler. Mirasçılık belgesi,ilgilinin başvurusu üzerine düzenlenir, hakimin kendi tasarrufu ile mirasçılık belgesi düzenleme yetkisi bulunmamaktadır. Mirasçılardan birinin bu belgeyi almak için başvurması yeterlidir. Veraset ilamı,mirasçının mirasçılığını ispatlamak amacı ile düzenlenir. Son dönemde yapılan düzenleme ile mirasçılık belgesini noterler de vermektedir. Mirasçı bu belgeye dayanarak mirasbırakanın malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunma hakkını elde eder. Mirasçılık belgesinde tüm mirasçılar ve bunların payları  gösterilir.Ancak saklı pay mirasçılarının belgede gösterilme zorunluluğu yoktur.Mirasçılık belgesi kesin hüküm teşkil etmez. Akis iddia edilebilir, bu durumda sulh hukuk mahkemesince ön mesele yapılır ve asliye hukuk mahkemesinde karara bağlanır. Ayrıca belgenin yanlışlığı,geçersizliği eksikliği her zaman ileri sürülebilir.

Originally posted 2015-02-16 20:54:15.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir