Miras Taksimi (Mirasın Paylaşımı)

Mirasbırakanın malvarlığı üzerinde birden fazla hak sahibi mirasçı varsa bu mirasçılar mirasbırakanın hak ve malları…