VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ)

Yasal mirasçı olduğu belirlenen  şahıslara sulh hukuk mahkemesince mirasçı olduklarını gösteren belge verilir. Vasiyetname veya…