Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

 

Elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılar, diğer delillerle desteklendikleri takdirde “delil” olarak hükme esas alınabilir. Bu veriler tek başına vakıaların ispatına yeterli değildir. Bu halde, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yapılan görüşme kayıtları da vakıaların ispatında dikkate alınamaz. (HMK md. 189/2).

Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 2013/19577 esas sayılı kararında taraflar arasında yargılama sırasında sadece bu verilere dayanılarak ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizliğin varlığı kabul edilmemiş ve ispatlanamamış iken sadece elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi verilere dayanılarak boşanmaya karar verilmesi yanlış bulunmuş ve yerel mahkeme kararı bozulmuştur.

Originally posted 2016-05-14 09:39:28.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir