Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

1. Hukuk Dairesi 2004/716 E., 2004/1392 K.

Muris Muvazaası

Evlatlık Alt soyu

Tapu İptal ve Tescil

 “ÖZET”

1-        EVLATLIK VE ALT SOYU, EVLAT EDİNENE KAN HISMI GİBİ MİRASÇI OLACAĞINDAN EVLATLIĞIN DAHA ÖNCE ÖLMÜŞ OLMASI ONUN FÜRUĞLARININ EVLAT EDİNENE MİRASÇI OLMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEZ. 2- KÖK MURİSİN YASAL MİRASÇISI KONUMUNDA BULUNAN, EVLATLIĞIN MİRASÇISI OLAN DAVACININ DAVADA SIFATI BULUNDUĞU TARTIŞMASIZDIR.

“İçtihat Metni”

Taraflar arasında görülen dâvada;

Davacı, miras bırakanı Fatma’nın mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla 431 ada 111 parsel sayılı taşınmazda bulunan paylarını davalılara satış suretiyle devrettiğini, gerçek değer İle satış değeri arasında fark olduğunu ileri sürüp, muvazaa nedeniyle tapu kayıtlarının iptaline karar verilmesi isteğinde bulunmuştur.
Davalılar, miras bırakanın evlatlığının çocuğu olan davacının dava açma sıfatı olmadığını, taşınmazları bedelini ödeyerek satın aldıklarını belirtip, davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, evlat edinenden önce ölen evlatlığının mirasçılarının evlat edinenin mirasçısı olamayacağı, bu nedenle davacının dava açma hak ve sıfatı bulunmadığı, hatalı olarak alınan mirasçılık belgesinin hukuki İşlevi bulunmayacağı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Karar, davacı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla, tetkik hakiminin raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.

Dava, muris muvazaası nedeniyle tapu iptali isteğinde ilişkindir.

Mahkemece, davanın sıfat yokluğundan reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden, toplanan delillerden; miras bırakan Fatma’nın davaya konu 431 ada 111 parsel sayılı taşımazdaki paylarını 13.11.1992, 9.3.1993, 20.10.1994 tarihli akitlerle davalılar Reyhan ve Ayşe’ye temlik ettiği görülmektedir.

Davacı, miras bırakanın evlatlığının füruudur. Kök miras bırakan 24.4.2000 tarihinde, evlatlığı Hüseyin Cahit ise, 17.11.1994 tarihinde kendisinden önce ölmüştür. Medeni Kanununun 500. maddesi gereğince, evlatlık ve alt soyu evlat edinene kan hısmı gibi mirasçı olacağından evlatlığın daha önce ölmüş olması onun füruğlarının evlat edinenin mirasçısı olmasına engel teşkil etmez.

Öyleyse, kök miras bırakanın yasal mirasçısı konumunda bulunan davacının davada sıfatı bulunduğu tartışmasızdır.

Hal böyle olunca, davada sıfatın varlığı gözetilerek işin esasının incelenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir. Davacının temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenle HUMK.’nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan harcın temyiz edene geri verilmesine, 19.2.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Originally posted 2013-06-14 12:34:38.

Post Author: zeynepy

12 Replies to “Muris Muvazaası Tapu İptal Tescil Davası”

 1. merhaba sayın avukat zeyneb yargıç bu benim ikinci yazımdır size yoliyorum hala cevab alamadım ben 20yıl ünce küyümde istanbula geldım küyde babadan kalan erazı vardı tapu ları üzerime aldım bir tane tarla tapusu yoktur zemin kaygan oldugu için kazıstıro tapu vermiyor erazımı tamını kiraya verdım ucrey karşılıgında verdıyım şahış üdemımı yapmadı ihtarname yoladım erazımda el çeksın diye erazımda el çektı ama tapusuz olan tarlamda el çekmedı hala ekıyo paramıda vermiyor bana tapunu getır diyor babdan kalan tapusuz tarlama el koymuş benim yasal hakım ne olabilir bana lütfen bir bilgi verin mesenem erhan_korko-@hotmail.com

 2. merhaba sayın avukat zeyneb yargıç bu benim ikinci yazımdır size yoliyorum hala cevab alamadım ben 20yıl ünce küyümde istanbula geldım küyde babadan kalan erazı vardı tapu ları üzerime aldım bir tane tarla tapusu yoktur zemin kaygan oldugu için kazıstıro tapu vermiyor erazımı tamını kiraya verdım ucrey karşılıgında verdıyım şahış üdemımı yapmadı ihtarname yoladım erazımda el çeksın diye erazımda el çektı ama tapusuz olan tarlamda el çekmedı hala ekıyo paramıda vermiyor bana tapunu getır diyor babdan kalan tapusuz tarlama el koymuş benim yasal hakım ne olabilir bana lütfen bir bilgi verin mesenem erhan_korko-@hotmail.com

 3. merhaba sayın avukat zeyneb yargıç bu benim ikinci yazımdır size yoliyorum hala cevab alamadım ben 20yıl ünce küyümde istanbula geldım küyde babadan kalan erazı vardı tapu ları üzerime aldım bir tane tarla tapusu yoktur zemin kaygan oldugu için kazıstıro tapu vermiyor erazımı tamını kiraya verdım ucrey karşılıgında verdıyım şahış üdemımı yapmadı ihtarname yoladım erazımda el çeksın diye erazımda el çektı ama tapusuz olan tarlamda el çekmedı hala ekıyo paramıda vermiyor bana tapunu getır diyor babdan kalan tapusuz tarlama el koymuş benim yasal hakım ne olabilir bana lütfen bir bilgi verin mesenem erhan_korko-@hotmail.com

 4. Sayın, Av.Yargıc ,
  Konu:Bedelsiz olarak ve mavazaalı tapu iptal davası Hk.

  Kayınvaldemin,eşimin ve kayınbiraderimin üzerine ortak tapulu olan ev hayati bir sağlık sorunundan dolayı 2003 yılında bir kişiye satılıyor.Bu kişi aldığı evi 2005 senesinde satılığa cıkarıyor.Oğlum bu evi 2005 senesinde satın alıyor.Bu satışlar resmi belgelere dayalı olarak yapılmış olup bütün vergileri zamanında ödenmiştir.
  2010 tarihli senet ile onbin TL borçunu ödeyemeyen kayınbiraderim dayısı tarafından icraya verilmiş borç mahkeme kararı ile emekli maaşından kestirerek tahsil etmeye başlamıştır.Bununla yetinmeyen dayı şahsıma el yazısıyla yazılmış imzalı bir belge ile yeğeninin borçunu kesintilerle bitiremiyeceğini evi satın alan oğlumun bu parayı ödemesini,şayet ödemezse bedelsiz olarak ve mavazaalı satış yapıldığı iddasıyla tapu iptal davası açacağını tarafıma beyan etmiştir.
  – Bu satış grafiğinde görüldüğü üzere alacaklı bedelsiz olarak ve mavazaalı satış yapıldığı iddasıyla malın sahibi oğluma tapu iptal davası acıp kazanabilirmi?..

  Not: Evin satış tarihi 2003 ,evde hissesi olan borçlunun senet tarihi 2010 olduğu için kayınbiraderimin mal kacırmak gibi bir düşüncesi söz konusu değildir.
  Saygılarımla,10.kasım.2013

  1. Mehmet bey merhaba
   Oncelikli olarak aradaki borc iliskini isptalamak gerek. Oglunuz evi 2005 tarihinde satin almis ise de ne sartlarda aldigina bakmak gerekli.Bu durum muvazaalı satis olarak gosterilebilir, cunku ev el degistirerek oglunuza satilmis. Burada muvazaa iddiasini curutmeniz gerekli. Ancak dayi bu durumu size borcunuzu biran evvel odemeniz icin tehdit olarak kullanmakta-dava acildigi takdirde eliniz kuvvetli, satis tarihlerini ve satim bedelini vb hukuki sartlari ileri surerek davada hakli cikmaniz kuvvetle muhtemeldir.

 5. Sayın, Av.Yargıc ,
  Konu:Bedelsiz olarak ve mavazaalı tapu iptal davası Hk.

  Kayınvaldemin,eşimin ve kayınbiraderimin üzerine ortak tapulu olan ev hayati bir sağlık sorunundan dolayı 2003 yılında bir kişiye satılıyor.Bu kişi aldığı evi 2005 senesinde satılığa cıkarıyor.Oğlum bu evi 2005 senesinde satın alıyor.Bu satışlar resmi belgelere dayalı olarak yapılmış olup bütün vergileri zamanında ödenmiştir.
  2010 tarihli senet ile onbin TL borçunu ödeyemeyen kayınbiraderim dayısı tarafından icraya verilmiş borç mahkeme kararı ile emekli maaşından kestirerek tahsil etmeye başlamıştır.Bununla yetinmeyen dayı şahsıma el yazısıyla yazılmış imzalı bir belge ile yeğeninin borçunu kesintilerle bitiremiyeceğini evi satın alan oğlumun bu parayı ödemesini,şayet ödemezse bedelsiz olarak ve mavazaalı satış yapıldığı iddasıyla tapu iptal davası açacağını tarafıma beyan etmiştir.
  – Bu satış grafiğinde görüldüğü üzere alacaklı bedelsiz olarak ve mavazaalı satış yapıldığı iddasıyla malın sahibi oğluma tapu iptal davası acıp kazanabilirmi?..

  Not: Evin satış tarihi 2003 ,evde hissesi olan borçlunun senet tarihi 2010 olduğu için kayınbiraderimin mal kacırmak gibi bir düşüncesi söz konusu değildir.
  Saygılarımla,10.kasım.2013

  1. Mehmet bey merhaba
   Oncelikli olarak aradaki borc iliskini isptalamak gerek. Oglunuz evi 2005 tarihinde satin almis ise de ne sartlarda aldigina bakmak gerekli.Bu durum muvazaalı satis olarak gosterilebilir, cunku ev el degistirerek oglunuza satilmis. Burada muvazaa iddiasini curutmeniz gerekli. Ancak dayi bu durumu size borcunuzu biran evvel odemeniz icin tehdit olarak kullanmakta-dava acildigi takdirde eliniz kuvvetli, satis tarihlerini ve satim bedelini vb hukuki sartlari ileri surerek davada hakli cikmaniz kuvvetle muhtemeldir.

 6. Sayın, Av.Yargıc ,
  Konu:Bedelsiz olarak ve mavazaalı tapu iptal davası Hk.

  Kayınvaldemin,eşimin ve kayınbiraderimin üzerine ortak tapulu olan ev hayati bir sağlık sorunundan dolayı 2003 yılında bir kişiye satılıyor.Bu kişi aldığı evi 2005 senesinde satılığa cıkarıyor.Oğlum bu evi 2005 senesinde satın alıyor.Bu satışlar resmi belgelere dayalı olarak yapılmış olup bütün vergileri zamanında ödenmiştir.
  2010 tarihli senet ile onbin TL borçunu ödeyemeyen kayınbiraderim dayısı tarafından icraya verilmiş borç mahkeme kararı ile emekli maaşından kestirerek tahsil etmeye başlamıştır.Bununla yetinmeyen dayı şahsıma el yazısıyla yazılmış imzalı bir belge ile yeğeninin borçunu kesintilerle bitiremiyeceğini evi satın alan oğlumun bu parayı ödemesini,şayet ödemezse bedelsiz olarak ve mavazaalı satış yapıldığı iddasıyla tapu iptal davası açacağını tarafıma beyan etmiştir.
  – Bu satış grafiğinde görüldüğü üzere alacaklı bedelsiz olarak ve mavazaalı satış yapıldığı iddasıyla malın sahibi oğluma tapu iptal davası acıp kazanabilirmi?..

  Not: Evin satış tarihi 2003 ,evde hissesi olan borçlunun senet tarihi 2010 olduğu için kayınbiraderimin mal kacırmak gibi bir düşüncesi söz konusu değildir.
  Saygılarımla,10.kasım.2013

  1. Mehmet bey merhaba
   Oncelikli olarak aradaki borc iliskini isptalamak gerek. Oglunuz evi 2005 tarihinde satin almis ise de ne sartlarda aldigina bakmak gerekli.Bu durum muvazaalı satis olarak gosterilebilir, cunku ev el degistirerek oglunuza satilmis. Burada muvazaa iddiasini curutmeniz gerekli. Ancak dayi bu durumu size borcunuzu biran evvel odemeniz icin tehdit olarak kullanmakta-dava acildigi takdirde eliniz kuvvetli, satis tarihlerini ve satim bedelini vb hukuki sartlari ileri surerek davada hakli cikmaniz kuvvetle muhtemeldir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir