Muris Muvazaası Sebebi İle Tapu İptal Ve Tescil Davası

1. Hukuk Dairesi 2004/716 E., 2004/1392 K. Muris Muvazaası Evlatlık Alt soyu Tapu İptal ve…