Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

Yasal mirasçılardan biri mirası redderse onun payı, miras açıldığında kendisi sağ değilmiş gibi diğer hak sahiplerine geçer. ( TMK.m.611/1)

Ret, murisin ölümüne kadar geriye yürüdüğünden reddeden kişinin altsoyu miras hissesine yine ölüm tarihinden itibaren hak sahibi olur. Örneğin mirasbırakanın kızı ve oğlu ikisi birden miras reddetmiş ise reddedenin miras payı varsa kendi altsoyuna geçecektir. Alt soy yoksa mirası reddetmeyen diğer çocuğa geçecektir.

Bunun yanında mirasbırakanın atanmış mirasçısı varsa, atanmış mirasçı da mirası reddedebilir. Bu takdirde miras mirasbırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalır, reddetmeyen atanmış mirasçılara kalmaz. Ancak aksine bir durum varsa murisin arzusu doğrultusunda hareket edilir.

En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye süreye tabi değildir. Tasfiye sonunda arta kalan değer mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir. (TMK.m.612) murisin borçları ödenir, Eğer artanı da mirasçılar reddederse bu artık hisse kendi altsoyuna intikal eder,alt soy da yoksa diğer yasal mirasçılara kalacaktır.

Mirasçılar mirası reddederken kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden evvel isteyebilirler. Bu halde red, sulh hukuk hakimi tarafından sonraki mirasçılara bildirilir, 1 ay içinde mirası kabul etmezlerse reddetmiş sayılacaklardır. Bu halde yine iflas hükümleri uyarınca tasfiye sağlanır.

Originally posted 2016-05-22 22:26:18.

Post Author: zeynepy

8 Replies to “MİRASIN REDDEDİLMESİ HALİ”

  1. Benim babam 2002 yılınada vefat etti üzerinde hiçbir mal varlığı yoktu ben borcu çıkar ödemeyim diye reddi miras davası açtım sonra dedem de oldu babannem tekrar evlendi evlendiği adamda öldü babannem 2016 da vefat etti şimdi babannemin kendi üzerine 800 dönüm mal varlığı çıktı babamgil 4 kardeş biz 3 kardeşiz ben babannemim mirasından hak alabilirmiyim teşekkürler.

  2. Benim babam 2002 yılınada vefat etti üzerinde hiçbir mal varlığı yoktu ben borcu çıkar ödemeyim diye reddi miras davası açtım sonra dedem de oldu babannem tekrar evlendi evlendiği adamda öldü babannem 2016 da vefat etti şimdi babannemin kendi üzerine 800 dönüm mal varlığı çıktı babamgil 4 kardeş biz 3 kardeşiz ben babannemim mirasından hak alabilirmiyim teşekkürler.

  3. Benim babam 2002 yılınada vefat etti üzerinde hiçbir mal varlığı yoktu ben borcu çıkar ödemeyim diye reddi miras davası açtım sonra dedem de oldu babannem tekrar evlendi evlendiği adamda öldü babannem 2016 da vefat etti şimdi babannemin kendi üzerine 800 dönüm mal varlığı çıktı babamgil 4 kardeş biz 3 kardeşiz ben babannemim mirasından hak alabilirmiyim teşekkürler.

  4. Benim babam 2002 yılınada vefat etti üzerinde hiçbir mal varlığı yoktu ben borcu çıkar ödemeyim diye reddi miras davası açtım sonra dedem de oldu babannem tekrar evlendi evlendiği adamda öldü babannem 2016 da vefat etti şimdi babannemin kendi üzerine 800 dönüm mal varlığı çıktı babamgil 4 kardeş biz 3 kardeşiz ben babannemim mirasından hak alabilirmiyim teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir