Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

 

Evlilik birliği içerisinde kadına ait olan takılar, ziynetler çeşitli amaçlarla bozdurulmuş ve kullanılmış olabilir. Örneğin, kocanın maddi sıkıntıları sebebi ile yahut yeni iş kurmak için sermayeye ihtiyaç duyulması halinde, evin genel giderleri için yahut yatırım amaçlı olarak kadına ait olan ziynetlerin bozdurulup bu amaçlar dahilinde kullanılması söz konusu olabilir. Eğer bu yatırımlar için kadının bozdurulan ziynetlerini kadın geri istememek üzere verdiğine dair bir delil yoksa kadın ziynet alacağı davası açmakta haklı olacaktır. Kocanın bu altınları bozdurup harcamış olması onu geri iade yükümlülüğünden kurtarmaz zira düğün sırasında takılan takılar kadına bağışlanmış sayılacaktır. Örneğin düğün borçları yahut araç alımı için düğünde kadına takılan takıların bozdurulması karşısında kadının açık rızası yoksa ziynet alacağını davasının kabulü gerekir. Aksi halde kadının ziynetleri bir daha geri almamak üzere kocasına bağışladığı sayılacaktır. Ancak her durumda da ziynetler örneğin araç alımı için bozduruldu ise bu aracın alındığı ve ziynetlerin bu iş için sarfedildiği ispatlanmalı, gerçekten araç alınıp alınmadığı araştırılmalıdır. Burada kadına ait ziynetlerin araç alımı için bozdurulmuş ve aracın mülkiyetinin kocaya bırakılmış olması kadının, kocasına ödünç olarak verdiğini ileri sürdüğü ziynet eşyaları üzerindeki hakkından vazgeçtiğini göstermez.

Aynı şekilde kocanın ziynetleri, kendi şahsi borçları, kredi vesair ödemeleri için de bozdurması söz konusu olabilir. Bunun için de kadının açık rızası gerekir, aksi halde kocanın iade borcu doğacaktır.

Ancak, ziynet eşyalarının iade edilmemek üzere kocaya verildiğinin kadının isteği ve onayı ile eşyaların bozdurulup ev eşyaları için harcandığının davalı yanca kanıtlanması halinde koca ziynet eşyalarını iadeden kurtulur.

Öte yandan kadın da ziynetin varlığını, evlilik birliği içinde elinden zorla alınıp bozdurulduğunu, evden giderken yanında götürmesine engel olunduğunu ve ziynetlerin evde olduğunu, kocasının da, bu altınları işyeri açmak yahut iş kurmak için bozdurduğunu ve kendisine bir daha verilmediğini, ispatla mükelleftir.

Sağlık giderleri için altınların bozdurulması halinde de aynı durum geçerlidir. Kadının açık rızası yoksa koca bunları iade ile mükelleftir. Bunun yanında medeni Kanunumuz md.152’ye göre karı ve çocukların geçimini sağlama ve barındırma kocanın görevlerindendir ve sağlık giderleri de bu belirtilen kapsamda kocanın yükümlülüğü altındadır.Ancak yapılan değişiklikle eşitlik ilkesi sonucu kocanın bu tazmin borcu sürmemektedir. Kadın kendi sağlık sorunları sebebi ile kendi altınlarını bozdurabilir, ancak kocanın kadının altınlarını rızası hilafına bozdurması halinde iade görevi doğar.

Sonuç itibarı ile özetlersek her ne sebeple olursa olsun düğünde yahut evlilik birliği süresi zarfında kadına takılan ve kadına ait olan ziynetlerin sağlık giderleri için, taşınmaz alımı için, yeni iş kurma için, araç alımı için, kocanın şahsi borçları için, evin genel iaşe ve ihtiyaçları  için, kira, kredi borçları için koca tarafından bozulması halinde kadının açık rızası yoksa koca bunları tazmin yahut iade ile mükelleftir. Bu ziynet bedellerinin karşılığında bir ev, araba, taşınmaz vesair bir mal alındı ise bunun da ispatı gerekmektedir. Gerçekten bahsi geçen aracın alınıp alınmadığı, ne kadar bedelle alındığı, hangi noterlikten satıldığı, noterlik ayrıntı bilgileri ile ispatlanmalıdır.

Originally posted 2016-06-06 09:16:17.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir