Miras Sebebi İle İstihkak Davası

Bir hakkın sahibi onu haksız yere elinde tutandan geri vermesini isteyebilir. Miras sebebi ile istihkak…