Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

Davalı, cevap dilekçesi ile karşı davasını açabilir.

Karşılık dava açıldığında gerekli harç ve masraflar karşı davayı açan kişi tarafından karşılanır. Cevap dilekçesi verildiğinde, hakim karşılık dava ile asıl davanın bağlantısını yahut ilgisini görürse dava kabul edilir ve esasa girilir.

Karşı davanın davacısı, davaya ilişkin tüm iddialarını, savunmalarını, karşı tezlerini, varsa ilk itirazlarını karşı davada belirtmek zorundadır. Ayrıca örneğin bir alacak davasında, eğer karşı alacağın miktarı esas davanın miktarından fazla ise bunu da hüküm altına aldırmak için ayrıca harç yatırması gerekmektedir. Davalı da bu davaya karşı tebliğden itibaren 10 günlük yasal süre zarfında davaya karşı diyeceklerini bildirmekle mükelleftir. Eğer bu süreyi geçirirse zorda kaldığı durumları ispat etmesi gerekmektedir. Davalı, karşı dilekçede yer alan hususları kabul edebileceği gibi reddedebilir de. Reddettiği yahut kabul ettiği hususları teker  teker açıklamalı, savunmalarını yapmalı, itirazlarını sunmalıdır.

Ayrıca karşı davanın süresinde açılmadığına ilişkin itiraz davalı tarafından yapılmalıdır. Eğer bu hususu davalı kaçırırsa hakim kendiliğinden bu hususu değerlendiremez.

Ayrıca takas da istenebilir. Takas için ayrı bir dava açılmasına gerek olmayacağı gibi, sadece takas savunmasında da bulunulabilir, bu halde harç yatırılması gerekmez.

Originally posted 2015-05-06 15:36:54.

Post Author: zeynepy

One Reply to “KARŞI DAVA NEDİR NASIL AÇILIR”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir