Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

29313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.04.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkındaki Tebliğ”e bakalım.   Öncelikle “ev hizmeti” kapsamına hangi faaliyetler girer?

Ev içerisinde yaşayan aile bireyleri tarafından yapılabilecek temizlik, yemek yapma, çamaşır, ütü, alışveriş, bahçe işleri gibi günlük işler ile çocuk bakımı, yaşlı bakımı veyahut özel bakıma muhtaç kişilerin bakımı gibi işler ilgili tebliğde belirtildiği üzere “ev hizmeti” kapsamına alınmıştır. Bu tebliğ kapsamında 5510 sayılı Kanunun Ek 9 kapsamına giren ev hizmeti çalışanlarını 10 günden az” ve “10 gün ve 10 günden fazla çalışanlar olmak üzere 2 kategoride değerlendirilir.

10 Günden Az Süre ile Ev Hizmetinde Çalışanların Sigortalılığı

5510 sayılı Kanunun Ek 9 kapsamında 10 günden az süre ile ev hizmetinde çalışanların sigortalılığı sadece iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında olup bu şekilde sigortalı çalıştıranlar işveren kapsamında sayılmayacaktır.

Bu şekilde yapılacak bildirimde dikkat edilmesi gereken husus, 10 günün altında hizmet süresi tespit edilirken günlük 7,5 saatin altındaki çalışmaların da 1 gün olarak kabul edileceğidir. 10 günden az süre ile çalışılan süreler birbiri ardına olabileceği gibi ayın farklı günleri de olabilmektedir.

Bu kapsamdaki sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığı yardımlarından faydalanabilmesi için meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalığından en az 10 gün önce sigortalılık tescilinin yapılması şart olup sigortalılığın sona ermemiş olması gerekmektedir.

10 Gün ve 10 Günden Fazla Süre ile Ev Hizmetinde Çalışanların Sigortalılığı

İşveren yanında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar Ek 9 madde kapsamında 01.04.2015 tarihinden itibaren  “ücretle ve sürekli çalışma” şartı aranmadan 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının “a” bendi kapsamında (4/a kapsamında) sigortalılara sağlanan haklardan aynı şekilde faydalanacaktır. Bu sigortalılar hakkında uzun vadeli sigortalılık (yaşlılık-malullük-ölüm), kısa vadeli sigortalılık (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık) ve genel sağlık sigortası ile işsizlik sigortası hükümleri uygulanacaktır.

Originally posted 2015-04-29 20:07:55.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir