KARŞI DAVA NEDİR NASIL AÇILIR

Davalı, cevap dilekçesi ile karşı davasını açabilir. Karşılık dava açıldığında gerekli harç ve masraflar karşı…