Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

İşverenin işçisine işyerinde çalıştığı süre zarfında zam yapmaması haklı fesih için yeterli değildir kaldı ki bunu aralarındaki iş sözleşmesine taahhüt etmesin.. Belirsiz süreli iş ilişkisinde işverenin zam taahhüdü  işçiye iş mevzuatının 16.maddesi uyarınca iş sözleşmesinin feshi hakkını vermez. Bu sayede işçilik hakları işverenden talep edilemez.
Aşağıdaki yargıtay kararı da bunu desteklemektedir.

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 1997/18437
K. 1997/22430
T. 24.12.1997
• ZAM İSTEĞİ KABUL EDİLMEYEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
• İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Zam İsteği Kabul Edilmeyen İşçinin İş Akdini Feshi )
• ÜCRETE ZAM İSTEĞİ KABUL EDİLMEYEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
• YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ KULLANDIRILMAMASI ( İşçiye Bildirimsiz Fesih Hakkı Vermemesi )
1475/m.16
ÖZET : İşçinin farklı ücret uygulaması yapıldığı iddiası bulunmadığı gibi, işverenin de zam taahhüdü yoktur. Bu durumda işçinin zam isteğinin işverence kabul edilmemiş olması, işçiye iş akdini iş kanununun 16/2. Maddesi uyarınca fesih hakkı vermez.
DAVA : Davacı, ihbar, kıdem tazminatıyla ücret ve izin alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konulup düşünüldü:
KARAR : 1 – Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2 – Davacı hizmet akdinin haklı neden bulunmadığı halde davalı işveren tarafından feshedildiğini davalı ise, ustabaşı tarafından uyarılması üzerine davacının 28.9.1995 tarihinden sonra devamsızlık yaptığını, işyerine dönmediğini, devamsızlık sebebiyle iş akdinin haklı olarak feshedildiini savunmuştur. Mahkeme ise tarafların iddia ve savunmaları dışında hizmet akdinin ücret zam isteğinin karşılanmaması, ücretli izinlerin kullandırılmaması nedenleriyle işçi tarafından haklı olarak feshedildiğini kabul ederek kıdem tazminatı isteğini hüküm altına almıştır. Davacı farklı ücret uygulaması yapıldığını iddia etmiş değildir. İşverenin daha önce ücrete zam taahhüdü de yoktur. Bu durumda işçinin ücrete zam isteğinin işverence kabul edilmemesi davacı işçiye 1475 sayılı İş Yasası’nın 16/2. maddesi gereğince fesih hakkı vermez. İşyerinde ücretli izinlerin kullandırılması da bir plan dahilinde işverenin yetkisinde olup yönetim hakkına ilişkindir. Davacı daha önce ücretli izin talebinde bulunmuş ve işverence haklı bir neden bulunmadığı halde bu istek reddedilmiş değildir. Hizmet akdi devam ettiği sürece zamanaşımı işlemeyeceğinden davacının her zaman kullanmadığı ücretli izinlerin işverence yapılacak plana göre kullanılması mümkündür. Bu nedenle olayımızda mahkemenin kabul ettiği gibi ücretli izinlerinin verilmemiş olması davacıya haklı fesih hakkı vermez. Bu nedenlerle davacının kıdem tazminat isteğinin de reddedilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 24.12.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Originally posted 2013-05-19 17:38:35.

Post Author: zeynepy

12 Replies to “İşyerinin Zam Yapmaması Haklı Fesih”

 1. Merhaba bir sorum var cevabını internet ortamında bulamadım. umarım konu hakkında bilginiz varsa yardımcı olursunuz. Çalışmakta olduğum iş yeri 14 aydır maaşlara zam yapmadı her ay önümüzdeki ay yapçaz diğer ayların farkınıda alacaksınız diyor. maaşımıza nekadar zam yapılacağı belli değil. ben başka bir iş buldum ve işyerine aynı gün istifa dilekçesi vermek istiyorum fakat işveren bana 15 gün önceden işten çıkacağımı yazılı bir belge ile vermem gerektiğini aksi halde benden ihbar tazminatı alacaklarını söylediler maaşımdan kesilirmiş. şimdi budurumda ben madur birisi olarak maaşıma 1.5 senedir zam yapmadıkları halde işten kendi isteğimle ayrılamammı. sonuçta madurum bu ihbar tazminatını işçi olarak işverene ödemek zorundamıyım ve işten çıktığım ay içersinde o ayki alacağıma yani maaşıma el koyabilirlermi, benim maaşıma zam yapılmaması geçinememem bir gerekçe değilmidir. Yani yanlış anlaşılmasın ben işverenden bir tazminat istemiyorum ama oda benden almasın benim maaşımdan kescekler ben onun peşindeyim cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Devrim bey sirketlerin maddi guclerinin elvermemesi durumunda zam yapmak mecburiyetinde degiller. Ancak siz yetersiz calisma kosullari sebebi ile hakli sebeple fesh yapabilirsiniz. İhbar tazminatina gelince isten ayrilmadan evvel isvereni magdur etmemek icin bu durumu isverene bildirdiginiz takdirde sizin alacaginiz ucrettir,sizden alacaklari bir ucret degildir.

 2. Merhaba bir sorum var cevabını internet ortamında bulamadım. umarım konu hakkında bilginiz varsa yardımcı olursunuz. Çalışmakta olduğum iş yeri 14 aydır maaşlara zam yapmadı her ay önümüzdeki ay yapçaz diğer ayların farkınıda alacaksınız diyor. maaşımıza nekadar zam yapılacağı belli değil. ben başka bir iş buldum ve işyerine aynı gün istifa dilekçesi vermek istiyorum fakat işveren bana 15 gün önceden işten çıkacağımı yazılı bir belge ile vermem gerektiğini aksi halde benden ihbar tazminatı alacaklarını söylediler maaşımdan kesilirmiş. şimdi budurumda ben madur birisi olarak maaşıma 1.5 senedir zam yapmadıkları halde işten kendi isteğimle ayrılamammı. sonuçta madurum bu ihbar tazminatını işçi olarak işverene ödemek zorundamıyım ve işten çıktığım ay içersinde o ayki alacağıma yani maaşıma el koyabilirlermi, benim maaşıma zam yapılmaması geçinememem bir gerekçe değilmidir. Yani yanlış anlaşılmasın ben işverenden bir tazminat istemiyorum ama oda benden almasın benim maaşımdan kescekler ben onun peşindeyim cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Devrim bey sirketlerin maddi guclerinin elvermemesi durumunda zam yapmak mecburiyetinde degiller. Ancak siz yetersiz calisma kosullari sebebi ile hakli sebeple fesh yapabilirsiniz. İhbar tazminatina gelince isten ayrilmadan evvel isvereni magdur etmemek icin bu durumu isverene bildirdiginiz takdirde sizin alacaginiz ucrettir,sizden alacaklari bir ucret degildir.

 3. Merhaba bir sorum var cevabını internet ortamında bulamadım. umarım konu hakkında bilginiz varsa yardımcı olursunuz. Çalışmakta olduğum iş yeri 14 aydır maaşlara zam yapmadı her ay önümüzdeki ay yapçaz diğer ayların farkınıda alacaksınız diyor. maaşımıza nekadar zam yapılacağı belli değil. ben başka bir iş buldum ve işyerine aynı gün istifa dilekçesi vermek istiyorum fakat işveren bana 15 gün önceden işten çıkacağımı yazılı bir belge ile vermem gerektiğini aksi halde benden ihbar tazminatı alacaklarını söylediler maaşımdan kesilirmiş. şimdi budurumda ben madur birisi olarak maaşıma 1.5 senedir zam yapmadıkları halde işten kendi isteğimle ayrılamammı. sonuçta madurum bu ihbar tazminatını işçi olarak işverene ödemek zorundamıyım ve işten çıktığım ay içersinde o ayki alacağıma yani maaşıma el koyabilirlermi, benim maaşıma zam yapılmaması geçinememem bir gerekçe değilmidir. Yani yanlış anlaşılmasın ben işverenden bir tazminat istemiyorum ama oda benden almasın benim maaşımdan kescekler ben onun peşindeyim cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Devrim bey sirketlerin maddi guclerinin elvermemesi durumunda zam yapmak mecburiyetinde degiller. Ancak siz yetersiz calisma kosullari sebebi ile hakli sebeple fesh yapabilirsiniz. İhbar tazminatina gelince isten ayrilmadan evvel isvereni magdur etmemek icin bu durumu isverene bildirdiginiz takdirde sizin alacaginiz ucrettir,sizden alacaklari bir ucret degildir.

 4. Merhaba bir sorum var cevabını internet ortamında bulamadım. umarım konu hakkında bilginiz varsa yardımcı olursunuz. Çalışmakta olduğum iş yeri 14 aydır maaşlara zam yapmadı her ay önümüzdeki ay yapçaz diğer ayların farkınıda alacaksınız diyor. maaşımıza nekadar zam yapılacağı belli değil. ben başka bir iş buldum ve işyerine aynı gün istifa dilekçesi vermek istiyorum fakat işveren bana 15 gün önceden işten çıkacağımı yazılı bir belge ile vermem gerektiğini aksi halde benden ihbar tazminatı alacaklarını söylediler maaşımdan kesilirmiş. şimdi budurumda ben madur birisi olarak maaşıma 1.5 senedir zam yapmadıkları halde işten kendi isteğimle ayrılamammı. sonuçta madurum bu ihbar tazminatını işçi olarak işverene ödemek zorundamıyım ve işten çıktığım ay içersinde o ayki alacağıma yani maaşıma el koyabilirlermi, benim maaşıma zam yapılmaması geçinememem bir gerekçe değilmidir. Yani yanlış anlaşılmasın ben işverenden bir tazminat istemiyorum ama oda benden almasın benim maaşımdan kescekler ben onun peşindeyim cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Devrim bey sirketlerin maddi guclerinin elvermemesi durumunda zam yapmak mecburiyetinde degiller. Ancak siz yetersiz calisma kosullari sebebi ile hakli sebeple fesh yapabilirsiniz. İhbar tazminatina gelince isten ayrilmadan evvel isvereni magdur etmemek icin bu durumu isverene bildirdiginiz takdirde sizin alacaginiz ucrettir,sizden alacaklari bir ucret degildir.

 5. Merhabalar Zeynep hanim,
  Ben Sudi Arabistada bir Turk sirketinde Is-kur sozlesmesi imzalayarak 24.07.2012 tarihinde ise basladim. 2. yilin sonunda Is aktimi fes etmek istedigimi soyledigimde ‘senin sozlesmen artik suresiz oldu’ ve hic bir hakkini alamazsin denildi. gunde min 10 saat calisiyoruz ve hic bir fazla mesai ucreti almiyoruz. sifayen anlasmamiz bu sekilde. artik donmek istiyorum ve hakli fesih islemini nasil yapabilriim. anlasmazlik durumunda Turkiye mahkemeleri arabistan kanunlarini dikkate alarak mi TC kanunlarini dikkate alarak mi karar verir.
  iyi calismalar

 6. Merhabalar Zeynep hanim,
  Ben Sudi Arabistada bir Turk sirketinde Is-kur sozlesmesi imzalayarak 24.07.2012 tarihinde ise basladim. 2. yilin sonunda Is aktimi fes etmek istedigimi soyledigimde ‘senin sozlesmen artik suresiz oldu’ ve hic bir hakkini alamazsin denildi. gunde min 10 saat calisiyoruz ve hic bir fazla mesai ucreti almiyoruz. sifayen anlasmamiz bu sekilde. artik donmek istiyorum ve hakli fesih islemini nasil yapabilriim. anlasmazlik durumunda Turkiye mahkemeleri arabistan kanunlarini dikkate alarak mi TC kanunlarini dikkate alarak mi karar verir.
  iyi calismalar

 7. Merhabalar Zeynep hanim,
  Ben Sudi Arabistada bir Turk sirketinde Is-kur sozlesmesi imzalayarak 24.07.2012 tarihinde ise basladim. 2. yilin sonunda Is aktimi fes etmek istedigimi soyledigimde ‘senin sozlesmen artik suresiz oldu’ ve hic bir hakkini alamazsin denildi. gunde min 10 saat calisiyoruz ve hic bir fazla mesai ucreti almiyoruz. sifayen anlasmamiz bu sekilde. artik donmek istiyorum ve hakli fesih islemini nasil yapabilriim. anlasmazlik durumunda Turkiye mahkemeleri arabistan kanunlarini dikkate alarak mi TC kanunlarini dikkate alarak mi karar verir.
  iyi calismalar

 8. Merhabalar Zeynep hanim,
  Ben Sudi Arabistada bir Turk sirketinde Is-kur sozlesmesi imzalayarak 24.07.2012 tarihinde ise basladim. 2. yilin sonunda Is aktimi fes etmek istedigimi soyledigimde ‘senin sozlesmen artik suresiz oldu’ ve hic bir hakkini alamazsin denildi. gunde min 10 saat calisiyoruz ve hic bir fazla mesai ucreti almiyoruz. sifayen anlasmamiz bu sekilde. artik donmek istiyorum ve hakli fesih islemini nasil yapabilriim. anlasmazlik durumunda Turkiye mahkemeleri arabistan kanunlarini dikkate alarak mi TC kanunlarini dikkate alarak mi karar verir.
  iyi calismalar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir