İşyerinden Zam Alamamak İş Sözleşmesini Fesih Sebebi Midir ?

İşverenin işçisine işyerinde çalıştığı süre zarfında zam yapmaması haklı fesih için yeterli değildir kaldı ki…