Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

İşe iade davasında, işçinin davayı kazanması halinde on iş günü içerisinde işverene başvurması, (en fazla) dört aylık ücret ve diğer haklarını alabilmesine imkan sağlamaktadır. Bunun dışında iş güvencesi tazminatının söz konusu olabilmesi için de işveren tarafından işe başlatılmaması gerekir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, işe iade kararı ile birlikte önceki fesih işlemi ortadan kalkmakta, sözleşme devam etmektedir.

Bundan sonra, işçinin işverene başvurmasına karşın, işveren tarafından işe davet edilmemesi ve işe başlatılmaması, yeni bir fesih olarak nitelendirilmektedir. Bununla birlikte, işçinin işveren tarafından yapılan davete icabet etmeyip yeni bir işte çalışmaya başlaması halinde, mahkeme kararı ile geçersiz fesih ortadan kalkıp, iş ilişkisi kopmamış gibi devam edeceğinden, işçinin istifası ile iş ilişkisinin sona erdiğinin kabulü daha doğru olacaktır.

Yargıtaya göre, “Yasa koyucu bunun ötesinde işverene süresi içinde başvuruda bulunup işe davete uymayan işçinin iş sözleşmesinin kendisi tarafından feshedildiğinin kabulü yolunda bir düzenleme yapmamıştır.Mevzuatımızda işçinin koşulları bulunuyorsa, feshin geçersizliğine ve işe iadeye ilişkin talepte bulunması zorunlu olmayıp isteğe bağlı bulunmaktadır. Bunun sonucunda işverene başvurup işe davet edilse de işe başlamakla yükümlü değildir. Burada MK.’nun 2/II. maddesine gitmekte de mümkün değildir. Zira işverence işe davet edilmediği takdirde işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücreti alabilecek davacının büyük bir ihtimalle başka işe girdiğini bildiği işçiyi işe daveti iyiniyetli olmayabilir. Kaldı ki, önceki fesih hukuki sonuç doğurduğundan tarih esas alınarak ihbar ve kıdem tazminatı hesap edilmesi gereken işçinin feshin geçersizliği kararının işçinin işe başlatılması ile sonuçları doğurup yasa koyucu tarafından boşta geçen sürenin sadece dört ay ile sınırlı tutulması nedeniyle askıda bulunmayan iş sözleşmesinin işe başlamamak suretiyle işçi tarafından sonlandırılmasından söz edilemeyecektir.

Feshin geçersizliği ile devamı sağlanan iş ilişkisinin işçinin işe daveti kabul etmemesi ile son bulması halinde, eğer kendisine önceden ödenmiş olan kıdem ve ihbar tazminatı varsa bunun iadesi de gerekir. Ayrıca, işçi tarafından davete icabet edilmemesi aynı zamanda bir
usulsüz fesih de oluşturacağından işçinin işverene ihbar tazminatı dahi ödemesi söz konusu olabilecektir.

 

http://www.hukukihaber.net/ise-iade-davasinin-sonuclari-makale,3526.html

 

Originally posted 2014-10-25 16:10:18.

Post Author: zeynepy

8 Replies to “İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAMASI”

  1. Merhaba 17 haziran kısa çalışma ödeneğinin bitiş ve benim ise başlama tarihimdi fakat patron beni ücretsiz izine ayırdığını isler düzeldiği zaman çağıracağını söyledi 2.5 senedir orada çalışıyorum tazminat alma hakkım var mıdır bunun için ne yapmam lazım yardımcı olup yol gösterirseniz çok sevinirim

  2. Merhaba 17 haziran kısa çalışma ödeneğinin bitiş ve benim ise başlama tarihimdi fakat patron beni ücretsiz izine ayırdığını isler düzeldiği zaman çağıracağını söyledi 2.5 senedir orada çalışıyorum tazminat alma hakkım var mıdır bunun için ne yapmam lazım yardımcı olup yol gösterirseniz çok sevinirim

  3. Merhaba 17 haziran kısa çalışma ödeneğinin bitiş ve benim ise başlama tarihimdi fakat patron beni ücretsiz izine ayırdığını isler düzeldiği zaman çağıracağını söyledi 2.5 senedir orada çalışıyorum tazminat alma hakkım var mıdır bunun için ne yapmam lazım yardımcı olup yol gösterirseniz çok sevinirim

  4. Merhaba 17 haziran kısa çalışma ödeneğinin bitiş ve benim ise başlama tarihimdi fakat patron beni ücretsiz izine ayırdığını isler düzeldiği zaman çağıracağını söyledi 2.5 senedir orada çalışıyorum tazminat alma hakkım var mıdır bunun için ne yapmam lazım yardımcı olup yol gösterirseniz çok sevinirim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir