Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/10557

K. 2013/749

T. 24.1.2013

• İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( İşçinin Kıdemi de Dikkate Alınarak Emsal Saat Ücreti Sorulup Her Ay Kaç Saat Çalıştığının Tespit Edilmesi Gerektiği – Çalıştığı İşyerinin Faaliyet Gösterdiği Alanda Uzman Bir Bilirkişiden de Görüş Alınarak Davacı İşçinin Fesih Tarihindeki Gerçek Ücretinin Saptanması Gerektiği )

• EMSAL ÜCRET ( Sorulup İşçinin Kıdemi de Dikkate Alınarak Her Ay Kaç Saat Çalıştığının Tespit Edilmesi Gerektiği – İşçilik alacaklarının İstemi )

• BİLİRKİŞİ ( Görüşü Yanında Davacı İşçinin Kıdemi de Dikkate Alınarak Emsal Saat Ücreti Sorulup Her Ay Kaç Saat Çalıştığının Tespit Edilmesiyle Fesih Tarihindeki Gerçek Ücretinin Saptanması Gerektiği – İşçilik alacak İstemi )

• GERÇEK ÜCRET SAPTANMASI ( İşçinin Kıdemi de Dikkate Alınarak Emsal Saat Ücreti Sorulup Her Ay Kaç Saat Çalıştığının Tespit Edilmesi Gerektiği/Çalıştığı İşyerinin Faaliyet Gösterdiği Alanda Uzman Bir Bilirkişiden de Görüş Alınarak Fesih Tarihine Göre Belirlenmesi Gerektiği – İşçilik alacak İstemi )

4857/m.32

ÖZET : Dava, kıdem tazminatı, ücret, bakiye süre ücreti ile ek ders ücreti alacağıı istemine ilişkindir. Davacının Türkçe öğretmeni olarak ders saat ücretine göre çalıştığı ve haftada otuzbeş saat derse girdiği anlaşıldığından: kıdemi de dikkate alınarak Milli Eğitim Müdürlüğünden emsal ders saati ücreti sorulmalı, her ay kaç saat derse girdiği tespit edilmeli, çalıştığı işyerinin faaliyet gösterdiği alanda uzman bir bilirkişiden de görüş alınarak davacının fesih tarihindeki gerçek ücreti saptanmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir.

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ücret, bakiye süre ücreti ile ek ders ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, istemi kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi F. Yücesoy tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, iş sözleşmesini haklı olarak feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatıyla ücret, bakiye süre ücreti ve ek ders ücreti alacaklarını istemiştir.

Davalı, davacının belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştığını, feshin haksız olduğunu, davacının asgari ücretle çalıştığını, fiilen çalışmadığı dönemler için ücret talep edemeyeceğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kararı davalı temyiz etmiştir.

Taraflar arasında işçiye ödenen ücretin miktarı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.4857 Sayılı İş Kanun’unda 32. maddenin ilk fıkrasında, genel anlamda ücret, bir kimseye bir karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve parayla ödenen tutar olarak tanımlanmıştır.

İş sözleşmesinde ücretin kararlaştırılmadığı hallerde ücretin miktarı, işçinin kişisel özellikleri, işyerindeki ya da meslekteki kıdemi, meslek unvanı, yapılan işin niteliği, sözleşmesinin türü, işyerinin özellikleri, emsal işçiler o işyerinde ya da başka işyerlerinde ödenen ücretler, örf ve adetler göz önünde tutularak belirlenir.

İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalıdır.

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre: davacının Türkçe öğretmeni olarak ders saat ücretine göre çalıştığı ve haftada otuzbeş saat derse girdiği anlaşıldığından: kıdemi de dikkate alınarak Milli Eğitim Müdürlüğünden emsal ders saati ücreti sorulmalı, her ay kaç saat derse girdiği tespit edilmeli, çalıştığı işyerinin faaliyet gösterdiği alanda uzman bir bilirkişiden de görüş alınarak davacının fesih tarihindeki gerçek ücreti saptanmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir. Eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, bozma sebebine göre de sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 24.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Originally posted 2013-08-05 15:06:02.

Post Author: zeynepy

9 Replies to “İşçi Ücret Alacağı ve Kıdem Tazminatı”

  1. Herkese merhaba.benim bir sorum olacak.biz sürücü kursu faaliyeti yürütüyoruz.yanımızda ders saat ücretli olarak çalışan bor hocamız vardı.Ancak bu hocamız son 6 aya kadar başka bir işyerinde de 30 gün sigortalı olarak çalışıyor gorumekteydi.bizde ayda 5 gün gösteriyorduk.son 6 aydır yanimizda. Kadrolu olarak görev yapmaya başladı.ve geçen ay noterden iş sözleşmesini psikolojik bozuldu maaşımi düzenli alamıyorum diye tek taraflı fesih etti.şimdi de iş mahkemesine dava açmış.kıdem tazminatı ve 3 aydır alamadığım maaşımi istiyorum demiş.biz her ay elden ödüyoruz ama karşılığında imzalı bir belge almadık.bu kişi sizce kıdem tazminatı almaya hak kazanmışmidir.bilgilendirirseniz sevinirim.saygılarımla

  2. Herkese merhaba.benim bir sorum olacak.biz sürücü kursu faaliyeti yürütüyoruz.yanımızda ders saat ücretli olarak çalışan bor hocamız vardı.Ancak bu hocamız son 6 aya kadar başka bir işyerinde de 30 gün sigortalı olarak çalışıyor gorumekteydi.bizde ayda 5 gün gösteriyorduk.son 6 aydır yanimizda. Kadrolu olarak görev yapmaya başladı.ve geçen ay noterden iş sözleşmesini psikolojik bozuldu maaşımi düzenli alamıyorum diye tek taraflı fesih etti.şimdi de iş mahkemesine dava açmış.kıdem tazminatı ve 3 aydır alamadığım maaşımi istiyorum demiş.biz her ay elden ödüyoruz ama karşılığında imzalı bir belge almadık.bu kişi sizce kıdem tazminatı almaya hak kazanmışmidir.bilgilendirirseniz sevinirim.saygılarımla

  3. Herkese merhaba.benim bir sorum olacak.biz sürücü kursu faaliyeti yürütüyoruz.yanımızda ders saat ücretli olarak çalışan bor hocamız vardı.Ancak bu hocamız son 6 aya kadar başka bir işyerinde de 30 gün sigortalı olarak çalışıyor gorumekteydi.bizde ayda 5 gün gösteriyorduk.son 6 aydır yanimizda. Kadrolu olarak görev yapmaya başladı.ve geçen ay noterden iş sözleşmesini psikolojik bozuldu maaşımi düzenli alamıyorum diye tek taraflı fesih etti.şimdi de iş mahkemesine dava açmış.kıdem tazminatı ve 3 aydır alamadığım maaşımi istiyorum demiş.biz her ay elden ödüyoruz ama karşılığında imzalı bir belge almadık.bu kişi sizce kıdem tazminatı almaya hak kazanmışmidir.bilgilendirirseniz sevinirim.saygılarımla

  4. merhabalar maaşımı düzenli olarak alamıyorum ve de defalarca kez işverenle görüşmeme rağmen şu zaman gelsin iyi olacak bu zaman gelsin iyi olacak deyip oyaladı,ve son kez cuma gün görüştüm iki ay daha maaşımı düzensiz alacağımı söyledi bordro vs.gibi evrak ve belgeleri imzalamadım ama ara ara bana 100-200 tl gibi ücret veriyor.Benim haklarım nelerdir ve ne yapmam gerek.

  5. merhabalar maaşımı düzenli olarak alamıyorum ve de defalarca kez işverenle görüşmeme rağmen şu zaman gelsin iyi olacak bu zaman gelsin iyi olacak deyip oyaladı,ve son kez cuma gün görüştüm iki ay daha maaşımı düzensiz alacağımı söyledi bordro vs.gibi evrak ve belgeleri imzalamadım ama ara ara bana 100-200 tl gibi ücret veriyor.Benim haklarım nelerdir ve ne yapmam gerek.

  6. merhabalar maaşımı düzenli olarak alamıyorum ve de defalarca kez işverenle görüşmeme rağmen şu zaman gelsin iyi olacak bu zaman gelsin iyi olacak deyip oyaladı,ve son kez cuma gün görüştüm iki ay daha maaşımı düzensiz alacağımı söyledi bordro vs.gibi evrak ve belgeleri imzalamadım ama ara ara bana 100-200 tl gibi ücret veriyor.Benim haklarım nelerdir ve ne yapmam gerek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir