Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

TMK.m.206 hükmüne göre haklı bir sebep varsa hakim eşlerden birinin istemi üzerine mevcut olan mal rejimini mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir. Bunun gerçekleşebilmesi için bazı koşulların varlığı gerekmektedir. Öncelikle eşler arasında çekişme olmalıdır. Yani eşlerden biri bu dönüşüme rıza göstermeyebilir. Rızanın olması halinde zaten eşler her zaman yeni bir mal rejimi sözleşmesini kabul ederek eskisini bertaraf edebilirler.

TMK.M.206 gereği ; malvarlığı borca batık olan,ortaklıktaki payı haczedilmiş olan,ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşüren,ortaklığın malları üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması için gereken rızasını haklı bir sebep olmaksızın esirgeyen ,malvarlığı,geliri,borçları veya ortaklık malları hakkında bilgi vermekten kaçınan eş dönüştürme davası açabilir. Eşe danışmadan ekonomik kararlar almak, eşin bilgisi dışında alım satı yapmak veya harcamalar hakkında bilgi vermemek ,ortak hesaptaki paraların eşten habersiz çekilmesi ve nereye harcandığının bildirilmemesi,malvarlığı  ve geliri ,borçları hakkında eşe bilgi vermemesi, gibi durumlar örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca eşlerden birinin sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksunluğu d dönüştürme davası için sebeplerdendir.

Eşlerin dönüştürme davalarında aile mahkemeleri yetkilidir.

İş bu dönüştürme davası sonucunda, mal ayrılığına geçilmesine karar verilir ve önceki mal rejimleri dönüştürme davası açıldığı tarihten geçerli olmak üzere sona erer.

Originally posted 2015-01-13 19:21:36.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir