Eşlerin Dönüştürme Davaları

TMK.m.206 hükmüne göre haklı bir sebep varsa hakim eşlerden birinin istemi üzerine mevcut olan mal…