Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

Türk Medeni Kanunumuzda evlat edinilen küçük, evlat edinenin soyadını alır; ergin ise kendi rızası varsa evlat edinenin soyadını alır. Evlat edinen şayet isterse, evlat edindiği küçüğe yeni bir ad da verebilir.Eşler tarafından birlikte evlat edinilmek ve ayırtım yeteneğine henüz sahip olmamak koşuluyla, evlat edinilen küçüğün nüfus kaydına ana-baba ismi olarak evlat edinenlerin isimleri yazılır.

Evlat edinilen hem eski ailesinin mirasçısı olmakta devam eder ve hem de evlat edinene mirasçı olur. Evlat edinme işleminden evvel küçüğün en az 1 yıl süreyle evlat edinecekler tarafından bakılmış olması ve evlat edinme işleminde küçüğün menfaatinin bulunması gerekmektedir. Evlat edineceklerin başka çocukları varsa, evlatlık ilişkisi kurulurken onların menfaatleri de gözetilmelidir.

Evlat edinme ancak bu hususta verilecek mahkeme kararıyla hüküm ifade eder. Bu konuda karar vermeye yetkili mahkeme tek başına evlat edinme işleminde evlat edinecek olanın ikameti, birlikte evlat edinmelerde ise eşlerden birinin ikamet yeri aile mahkemesidir. Mahkeme hakimi evlat edinme konusunda delilleri toplar, gerekli araştırmalar yapar,evlat edinilecek olan küçüğün yahut ergin ise  erginin menfaatine bakar. Evlat edinme müessesinin gerekliliğine ve amaca uygunluğuna kanaat getirirse hükmünü verecektir.

Ayrıca bazı şartların varlığı halinde de evlatlık ilişkisi sona erdirilebilir,örneğin evlatlık ilişkisinin kurulmasında rıza şartı aranmıştır.Rıza alınmadan kurulan evlatlık ilişkisinde  ilişkinin kaldırılması talep edilebilir. Ancak eğer evlatlık ilişkisinin kaldırılmasına karar verilmesi evlat edinilenin menfaatinin ağır biçimde zedelenmesine neden olacaksa bu karardan kaçınılır.Dava hakkı, dava sebebinin öğrenilmesinden itibaren 1(bir) yıl ve her halde evlat edinme işleminin üzerinden 5 yıl geçmekle düşer. Bu süre hak düşürücü süredir.

 

 

Originally posted 2015-01-14 19:23:43.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir