Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİĞİ

İş sözleşmesinin yapılmasını takiben tarafların çalışma koşullarını anlaşmak sureti ile ihtiyaçlarına göre değiştirmesi her zaman mümkündür. Değişen koşullar dahilinde işverenin işçiyi değil,iş sözleşmesinin koşullarını değiştirmesi öngörülmüş idi.Ancak bu değişikliğin geriye yönelik olamayacağı aşikardır.

1475 sayılı kanun çerçevesinde çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapılması halinde işçi haklı nedenle iş akdini sonlandırabiliyordu. İşçiye esaslı değişiklik halinde derhal fesih hakkı tanınıyordu.Ayrıca bu dönemde çıkan Yargıtay kararlarında da işçi yeni çalışma koşullarını kabul etmezse yahut hiç cevap vermezse iş sözleşmesi feshedilmiş ve kıdem tazminatına hak kazanmış sayılıyordu.

Ancak 4857 sayılı kanun çerçevesinde taraflar mutabık kalmak şartı ile çalışma koşulları her aman değiştirilebilir. Kanuna, ahlaka aykırı olmamak ve iş akdi çerçevesinde yer alan düzenlemelere de aykırı olmamak kaydı ile değişiklik yapılabilir.

Bu esaslı değişiklikler işçiye yazılı olarak bildirilmesi şartları dahilinde ve işçinin de 6 iş gününde cevabını yazılı olarak bildirmesi ile yapılabilir. Eğer işçi bu değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesh için başka geçerli bir neden bulunduğunu yazılı açıklamak ve bildirim süresine uymak koşulu ile iş akdini feshedebilecektir. (İş.K.md.22) İşin niteliğine,çalışma koşullarına,ücrete ve işyerine ilişkin olarak yapılması gereken değişiklikler esaslı değişikliklerdendir. İşveren yönetim hakkı kapsamında birtakım değişiklikler yapabilir. Eğer yapılan değişiklikler yönetim hakkı kapsamında ise esaslı değişiklik sayılmayacaktır ancak bu hakkın da kötüye kullanılmaması gerekmektedir. Bu şartlar altında işveren değişikliği tek taraflı yapma hakkını haizdir. Örneğin bir iş sözleşmesinde işyerinin neresi olduğu bildirilmiyorsa işyerini seçmek işverenin yönetim hakkı kapsamındadır.

Ancak işyeri Bakırköy olarak bildiriliyor ve Bahçelievler’de oturan işçiye servis hizmeti sağlanmıyorsa ulaşım zammı ödenmesini taahhüt etmesi gerekmektedir. Ancak hem servis vermeyip hem de ulaşımı sağlamıyorsa bu esaslı değişikliktir.

Originally posted 2016-11-11 08:57:19.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir