Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

CEZA MAHKEMELERİ İSTİNAF DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE
Sunulmak Üzere
…….. CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Dosya No :
İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN
SANIK :
VEKİLİ :
KONUSU : ……..Ceza Mahkemesi’nin …/…/2016 tarih ve …/… E. 2016/… K. sayılı kararının istinaf incelemesi isteminden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ : …/…/2016

BAŞVURU SEBEPLERİ VE GEREKÇESİ :

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda ve Yerel Mahkeme dosyasında arz ve izah ettiğimiz ve re’sen dikkate alınacak gerekçelerle;
1) ….. Ceza Mahkemesi’nin 2016/… sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını ve yeniden yargılama yapılarak müvekkilimin BERAATİNE karar verilmesini;

2) Ceza davasının Sayın mahkemenizce yeniden görülmesi mümkün değilse, hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere Yerel Mahkemeye gönderilmesine karar verilmesini bilvekale saygılarımızla arz ve talep ederiz.

…../2016

İstinaf Yoluna Başvuran
Sanık Vekili

Originally posted 2016-11-11 12:27:21.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir