Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/12012

K. 2006/18557

T. 28.12.2006

• ANLAŞMALI BOŞANMA ( Hakimin Her İki Tarafı da Bizzat Dinlemesi Mecburiyeti – Davacı Asil Yerine Vekilinin Beyanlarıyla Yetinilerek Hüküm Kurulamayacağı )

• TARAFLARIN BİZZAT DİNLENİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Anlaşmalıı Boşanmaya Karar Verilebilmesi İçin – Davacı Yerine Vekilinin Beyanlarıyla Yetinilerek Hüküm Kurulamayacağı )

• BOŞANMA  DAVASI ( Anlaşmalı Boşanmaya Karar Verilebilmesi İçin Tarafların Bizzat Dinlenmesinin Zorunlu Olması – Davacı Vekilinin Beyanlarıyla Yetinilerek Hüküm Kurulamayacağı )

4721/m.166/3,184

ÖZET : Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için, hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir. Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup, toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının Medeni Kanunun 184. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davacı asil dinlenilmeksizin davacı vekili ve davalının beyanı ile hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı Vedat Erel vekili tarafından davalı Serap Erel aleyhine 25/3/2003 tarihinde açılan anlaşmalı boşanma davasında, tarafların boşanma ve mali sonuçları konusunda anlaştıklarına dair davacı vekilinin ve davalının beyanları doğrultusunda davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi hükmüne göre, en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde dahi boşanmaya karar verilebilmesi için, hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup, toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının anılan Kanunun 184. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davacı asil dinlenilmeksizin davacı vekili ve davalının beyanı ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 28.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

ti

Originally posted 2015-01-19 19:34:26.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir