Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/18468

K. 2006/21769

T. 21.11.2006

• BOŞANMADAN SONRA AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Hükmedilen Tazminat  Alacağına İlişkin İlamın İcrası İçin Kesinleşme Koşulu Aranmayacağı )

• TAZMİNAT DAVASI ( Boşanmadan Sonra Açılan – Hükmedilen Tazminat  Alacağına İlişkin İlamın İcrası İçin Kesinleşme Koşulu Aranmayacağı )

1086/m. 443

2004/m. 16, 33

ÖZET : Dosya kapsamından, BOŞANMA kararının kesinleşmesinden sonra açılan tazminat davasında hükmedilen tazminat alacağına dayanılarak ilamlı takip yapıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu bu ilamın takibe konulması için kesinleşme koşulu aranmaz. Bu durum karşısında şikayetin reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : HUMK’nun 443. maddesine göre aile ve şahsın hukukuna dair hükümler kesinleşmedikçe infaz edilemez. Bu nitelikteki kararlarda yer alan yargılama gideri,tazminat v.s. gibi ilamın eklentilerine ilişkin alacakların da takip konusu yapılabilmesi için ilamın kesinleşmesi zorunlu bulunmaktadır.

Somut olayda ise taraflar arasındaki boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra açılan tazminat davasında hükmedilen tazminat alacağının ilamlı İcra takibine konulduğu görülmektedir. Bu ilamın takibe konulabilmesi için kesinleşmesi koşulu aranmaz ( HGK’nun 28.02.2001 tarih ve 2001/12-206 E. – 2001/217 K. ). O halde, itirazın reddine karar verilmesi yerine şikayetin kabulü ile takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 21.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Originally posted 2015-01-18 19:31:43.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir