Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/298

K. 2004/927

T. 26.1.2004

• ANLAŞMALI BOŞANMA ( Tarafların Velayet Konusunda Anlaşamamaları – Koşulların Oluşmadığı )

• BOŞANMA (Anlaşmalıı/Tarafların Velayet Konusunda Anlaşamamaları – Koşulların Oluşmadığı )

• VELAYET KONUSUNDA TARAFLARIN ANLAŞAMAMALARI (Anlaşmalı Boşanma  Koşullarının Oluşmadığı )

4721/m. 166

ÖZET : Davacı ve davalı velayet konusunda anlaşamadıklarından; anlaşmalı boşanma koşulları oluşmamıştır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Davacı ve davalı velayet konusunda anlaşamadıklarından; anlaşmalı boşanma koşulları oluşmamıştır. Açıkça vazgeçme olmadığı halde davalı tanıkları dinlenilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

2- 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1 maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından ( MK. md. 118-494 ) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını, geçici 1. maddesi de; sonuçlanmamış davaların yetkili ve görevli aile mahkemesine devredileceğini hükme bağlamıştır. Karar bozulmakla sonuçlanmamış hale gelmiştir. Bu açıklama karşısında işin görev yönünün de düşünülmesi zorunludur.

SONUÇ : Temyiz olunan hükmün 1. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 26.01.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Originally posted 2015-01-20 19:35:22.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir