Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin red kararıyla sonuçlanan bir işe iade davasının yapılan temyiz başvurusunda, mahkemelerin “mobing iddialarında ceza davalarında olduğu gibi şüphe götürmez somut deliller aramasına yer olmadığına” karar verdi. İzmir’de işten çıkarılan bir özel banka çalışanının  işe iade davasına ilişkin Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nde yapılan temyiz incelemesinde, mobing davaları açısından emsal teştil edebilecek bir karara varıldı.  AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İzmir’de 22 yıldır çalıştığı özel bir bankada işten çıkarılan A.B.G, “işe devamsızlık halinin, işyeri müdürünün uyguladığı mobingden kaynaklandığı” iddiasıyla açtığı işe iade davasının İzmir 10. İş Mahkemesi’nce reddine karar verilince, temyiz başvurusunda bulunarak konuyu Yargıtay’a taşıdı.

Avukatlar Cihaner Çelik ve Yüksel Çetingöz tarafından açılan davanın temyizine bakan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin, davacı banka çalışanının mobing iddialarının şüpheye yer olmayacak şekilde ispat edememesine dayanarak, davanın reddi yönünde hüküm kurmasını hatalı buldu.Yerel mahkemenin red kararını bozan ve işverenin iş akdinin fesih kararının geçersizliğine hükmeden Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, bu kararı mobing iddialarında “ceza davalarında olduğu gibi şüpheye yer olamayacak şekilde delil aranamayacağına” gerekçesine dayandırdı.

“Mobingde ispat kolaylığı gösterilmeli”

Yüksek mahkeme, mobing davaları açısından emsal teşkil edecek kararında şu değerlendirmelere yer verdi: “Hukuk yargılamasında ve özellikle de mobbinge dayanan iddialarda yüzde 100’lük bir ispatın aranmadığı, şüpheden uzak delil aramanın ceza yargılamasına ait olduğu, özel hukuk ve iş hukuku yargılamasında vicdani kanaatin oluşmasına yetecek kadar bir ispatın yeterli olduğu, taraflarca ileri sürülen delillerin sıhhat ve kuvvetinde tereddüt edilmesi halinde işçi lehine yorum ilkesinin uygulanması gerektiği, mobbing gibi diğer dava türlerine göre

ispatı nispeten daha zor olan bir konuda kesin ve mutlak bir ispatın aranmayacağı, bu konuda işçi lehine ispat kolaylığı göstermenin hakkaniyet ve adalete daha uygun olacağı kanaat ve sonucuna varılmıştır.”

“Çalışanlar açısından önemli bir karar”

Davacı avukatlarından Yüksel Çetingöz, kararla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu davada müvekkillerinin, maruz kaldığı mobing sonucunda yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi gördüğünü ve sağlık raporu aldığını belirtti.

Bu durumun işverence, İş Kanunu’nun 25/1 maddesinde düzenlenen, “işçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması sonucu ortaya çıkan devamsızlık” hali için öngörülen iş akdinin bildirimsiz fesh edilmesi hakkına dayandırıldığını anlatan Çetingöz, iş mahkemesinde açtıkları davada, müvekkillerinin bahse konu rahatsızlığının maruz kaldığı mobingden kaynaklandığı iddialarının ise somut şekilde ispatlanamadığı gerekçesiyle kabul görmediğini ifade etti.

Çetingöz, aynı gerekçelerle Yargıtay’a yaptıkları temyiz başvurusunda alınan kararın, Türkiye’deki mobing davaları için emsal teşkil edecek çok önemli olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Türkiye’de şimdiye kadar açılan mobing davalarında mahkemeler, somut deliller arıyordu. Oysa bu davalarda çoğu kez, bahse konu iddiaların somutlaştırılması güçtür. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, bu kararında şüphe götürmez delillere gerek olmadığı, vicdani kanaat oluşmasının yeterli olacağını söylüyor. Bu açıdan, Yargıtayın bu kararı, mobing davalarında çalışanlar açısından çok önemli, emsal olacak bir karar. Yargıtay, işçi lehine çok önemli bir yorum getirmiş oldu.”

http://www.avrupagazete.com/gundemdekiler/124884-mobing-davalariyla-ilgili-yargitay-dan-flas-karar.html

Originally posted 2014-09-05 14:11:42.

Post Author: zeynepy

4 Replies to “Mobbing davaları kararları”

 1. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararları evlere şenlik. Ben 3 yıl kadar yurt dışında bir türk firmasında çalıştım. Bu firmanın omurga firmasına A , branş firmalarına da B, C diyelim. B firmasınca yurt dışında çalıştırılmak üzere işe alındım, A firması tarafından süresiz iş sözleşmem feshedildi. Sözleşmemin haksız ve hukuksuz feshedilmesi sebebiyle işe iade davası açtım. Dava bir yıldan fazla sürdü lehime sonuçlandı. Yargıtay 22. Hukuk dairsinde 7 aydan fazla bekledikten sonra davamın açılış tarihi yargıtayda görüşülme tarihi ile değiştirildikten sonra yerel mahkemenin kararı bozuldu. İşveren avukatları davayı zamana yayma ve bezdirme yoluna gittiler. Yargıtaya davayı A firmasıyla B firmasının hiçbir ilgisi olmadığı, B firması da işe iade davası açtıktan 7-8 ay sonra sigortaya eleman almayacağını beyan etmiş. Dosyada A firmasıyla B firmasının organik bağlarını (ki sahipleri aynı) onlarca belge ve üç tanık beyanıyla ispatlandığı halde (ünlü) yargıtay 22 kararın yerel mahkemece tekrar incelenmesine hükmetti. Yerel makeme tekrar görüldü, bilirkişi safhası, işveren temsilcilerinin duruşmaya katılmaması sonucu dava üçüncü yıla koşuyor. Bilirkişi çok ayrıntılı bir rapor hazırlayarak haklılığımızın altını kalın çizgilerle teyit etti ama hala son duruşmayı bekliyoruz. Neymiş efendim işe iade davaları 8 ayda bitirilecek hükmü emredici hüküm değilmiş, ama 3 yıl mı sürmesi gerekiyordu? ADALET Mİ, NERDE ??
  Bu arada aynı zaman diliminde birlikte aynı şartlarda aynı firmada çalıştığımız arkadaşlarımız yargıtay 9. Daireden onanmış dava sonuçlarını 8 ay önce aldılar. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi şöhretini kesinlikle hak ediyor.

 2. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararları evlere şenlik. Ben 3 yıl kadar yurt dışında bir türk firmasında çalıştım. Bu firmanın omurga firmasına A , branş firmalarına da B, C diyelim. B firmasınca yurt dışında çalıştırılmak üzere işe alındım, A firması tarafından süresiz iş sözleşmem feshedildi. Sözleşmemin haksız ve hukuksuz feshedilmesi sebebiyle işe iade davası açtım. Dava bir yıldan fazla sürdü lehime sonuçlandı. Yargıtay 22. Hukuk dairsinde 7 aydan fazla bekledikten sonra davamın açılış tarihi yargıtayda görüşülme tarihi ile değiştirildikten sonra yerel mahkemenin kararı bozuldu. İşveren avukatları davayı zamana yayma ve bezdirme yoluna gittiler. Yargıtaya davayı A firmasıyla B firmasının hiçbir ilgisi olmadığı, B firması da işe iade davası açtıktan 7-8 ay sonra sigortaya eleman almayacağını beyan etmiş. Dosyada A firmasıyla B firmasının organik bağlarını (ki sahipleri aynı) onlarca belge ve üç tanık beyanıyla ispatlandığı halde (ünlü) yargıtay 22 kararın yerel mahkemece tekrar incelenmesine hükmetti. Yerel makeme tekrar görüldü, bilirkişi safhası, işveren temsilcilerinin duruşmaya katılmaması sonucu dava üçüncü yıla koşuyor. Bilirkişi çok ayrıntılı bir rapor hazırlayarak haklılığımızın altını kalın çizgilerle teyit etti ama hala son duruşmayı bekliyoruz. Neymiş efendim işe iade davaları 8 ayda bitirilecek hükmü emredici hüküm değilmiş, ama 3 yıl mı sürmesi gerekiyordu? ADALET Mİ, NERDE ??
  Bu arada aynı zaman diliminde birlikte aynı şartlarda aynı firmada çalıştığımız arkadaşlarımız yargıtay 9. Daireden onanmış dava sonuçlarını 8 ay önce aldılar. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi şöhretini kesinlikle hak ediyor.

 3. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararları evlere şenlik. Ben 3 yıl kadar yurt dışında bir türk firmasında çalıştım. Bu firmanın omurga firmasına A , branş firmalarına da B, C diyelim. B firmasınca yurt dışında çalıştırılmak üzere işe alındım, A firması tarafından süresiz iş sözleşmem feshedildi. Sözleşmemin haksız ve hukuksuz feshedilmesi sebebiyle işe iade davası açtım. Dava bir yıldan fazla sürdü lehime sonuçlandı. Yargıtay 22. Hukuk dairsinde 7 aydan fazla bekledikten sonra davamın açılış tarihi yargıtayda görüşülme tarihi ile değiştirildikten sonra yerel mahkemenin kararı bozuldu. İşveren avukatları davayı zamana yayma ve bezdirme yoluna gittiler. Yargıtaya davayı A firmasıyla B firmasının hiçbir ilgisi olmadığı, B firması da işe iade davası açtıktan 7-8 ay sonra sigortaya eleman almayacağını beyan etmiş. Dosyada A firmasıyla B firmasının organik bağlarını (ki sahipleri aynı) onlarca belge ve üç tanık beyanıyla ispatlandığı halde (ünlü) yargıtay 22 kararın yerel mahkemece tekrar incelenmesine hükmetti. Yerel makeme tekrar görüldü, bilirkişi safhası, işveren temsilcilerinin duruşmaya katılmaması sonucu dava üçüncü yıla koşuyor. Bilirkişi çok ayrıntılı bir rapor hazırlayarak haklılığımızın altını kalın çizgilerle teyit etti ama hala son duruşmayı bekliyoruz. Neymiş efendim işe iade davaları 8 ayda bitirilecek hükmü emredici hüküm değilmiş, ama 3 yıl mı sürmesi gerekiyordu? ADALET Mİ, NERDE ??
  Bu arada aynı zaman diliminde birlikte aynı şartlarda aynı firmada çalıştığımız arkadaşlarımız yargıtay 9. Daireden onanmış dava sonuçlarını 8 ay önce aldılar. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi şöhretini kesinlikle hak ediyor.

 4. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararları evlere şenlik. Ben 3 yıl kadar yurt dışında bir türk firmasında çalıştım. Bu firmanın omurga firmasına A , branş firmalarına da B, C diyelim. B firmasınca yurt dışında çalıştırılmak üzere işe alındım, A firması tarafından süresiz iş sözleşmem feshedildi. Sözleşmemin haksız ve hukuksuz feshedilmesi sebebiyle işe iade davası açtım. Dava bir yıldan fazla sürdü lehime sonuçlandı. Yargıtay 22. Hukuk dairsinde 7 aydan fazla bekledikten sonra davamın açılış tarihi yargıtayda görüşülme tarihi ile değiştirildikten sonra yerel mahkemenin kararı bozuldu. İşveren avukatları davayı zamana yayma ve bezdirme yoluna gittiler. Yargıtaya davayı A firmasıyla B firmasının hiçbir ilgisi olmadığı, B firması da işe iade davası açtıktan 7-8 ay sonra sigortaya eleman almayacağını beyan etmiş. Dosyada A firmasıyla B firmasının organik bağlarını (ki sahipleri aynı) onlarca belge ve üç tanık beyanıyla ispatlandığı halde (ünlü) yargıtay 22 kararın yerel mahkemece tekrar incelenmesine hükmetti. Yerel makeme tekrar görüldü, bilirkişi safhası, işveren temsilcilerinin duruşmaya katılmaması sonucu dava üçüncü yıla koşuyor. Bilirkişi çok ayrıntılı bir rapor hazırlayarak haklılığımızın altını kalın çizgilerle teyit etti ama hala son duruşmayı bekliyoruz. Neymiş efendim işe iade davaları 8 ayda bitirilecek hükmü emredici hüküm değilmiş, ama 3 yıl mı sürmesi gerekiyordu? ADALET Mİ, NERDE ??
  Bu arada aynı zaman diliminde birlikte aynı şartlarda aynı firmada çalıştığımız arkadaşlarımız yargıtay 9. Daireden onanmış dava sonuçlarını 8 ay önce aldılar. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi şöhretini kesinlikle hak ediyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir