Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

Boşanmaya karar verilmesi halinde hükmedilmesi muhtemel olan boşanmaya bağlı ikincil nitelikteki tazminat ve nafaka hakkının elde edilmesini temin etmek için de olsa bu davada uyuşmazlık konusu olmayan davalı adına kayıtlı araç ve taşınmazlar üzerine tedbir konulamaz. Buna ilişkin olarak Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 16.01.2014 tarih,2013/25556K.2014/577K.Sayılı kararı mevcuttur. Yine aynı şekilde Yargıtay 2 Hukuk Dairesinin 2013/5601E.2013/8913 K sayılı emsal kararında da ; boşanma veya ayrılık davası açılınca alınabilecek tedbirler Türk Medeni Kanunun 169.maddesinde gösterilmiştir.Usule göre uyuşmazlık konusu hakkında tedbir kararı verilebilir. (HMK.m.389/1)Davacının boşanma davasında boşanmaya karar verilmesi halinde hükmedilmesi muhtemel olan boşanmaya bağlı ikincil nitelikteki tazminat ve nafaka hakkının elde edilmesini temin etmek için de olsa bu davada uyuşmazlık konusu olmayan davalı adına kayıtlı araç ve taşınmazlar üzerine tedbir konulamaz.Bu husus nazara alınmalıdır.

Originally posted 2014-09-10 20:42:43.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir