Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

Türk Ceza Kanunu’nun 272. maddesinde yalan tanıklık yapmanın hukuki müeyyidelerinden bahsedilmiş olup; işbu suçun kanunda ceza miktarı belirlenmiştir. İzah etmek gerekir ise; hukuku aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında; bu olayı gören ve duyan kişilerin bilgisi dahilinde tanıklığına başvurulmaktadır. Ancak hukuk düzeni tanık olabilecek kişilerin gerçeğe uygun olmayan beyanda bulunmaları durumunda işbu tanıklara ilişkin birtakım caydırıcı olması amacıyla haklarında ceza verilmesine hükmetmiştir.

Tanık, hukuk düzeninde yargılama konusu olaya ilişkin duyu organlarının en az biri aracılığıyla öğrendiklerini yetkili makamlara ileten ve işbu yargılamanın konusu olmayan kişilerdir. Türk Ceza Kanunu tanık sıfatınla bulunanlara birtakım hak ve yükümlülükler yüklemiştir. Tanığa kanun tarafından yüklenen en önemli yükümlülük ise yargılama konusuna ilişkin adli ve idari makamların tanığı bizzat davet etmesi ve tanığın öncelikle yemin etmesi suretiyle bildiklerini huzurda beyan etmesidir. Fakat, tanık bildiklerini izah ederken doğru söyleceğine dair yemin etmiş olduğundan, yalan beyanda bulunma ihtimaline binaen birtakım cezai yaptırımlar düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu m.272 yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması hüküm altına alınmıştır.Kişinin adli veya idari makamlar huzurunda bildiklerini doğru anlatmaması bir nevi adaletin doğru tecelli etmesini engelleyici beyanlarda bulunması kişilerin adalete olan inançlarını sarsacağı ve adil bir sonuca ulaşılmasının mümkün olmayacağı sonucu doğurduğundan, Türk Ceza Kanunu işbu konuda yalan beyanda bulunulmasının cezai yaptırımını hapis cezası olarak düzenlemiştir.

Originally posted 2018-02-06 21:36:36.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir