Yalan Tanıklık Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 272. maddesinde yalan tanıklık yapmanın hukuki müeyyidelerinden bahsedilmiş olup; işbu suçun kanunda…