Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

Türk Hukukunda boşanma davalarında yetkili mahkeme, Yabancı eşlerin ikametgahlarına göre belirler.  Her iki eş te yabancı ise, Türkiye’de boşanmalarını engelleyen bir düzenleme yoktur. Her iki eş de yabancı olup, biri Türkiye’de yaşıyorsa boşanma davası Türkiye’de görülebilir.  Yabancı unsur ihtiva eden davalarda Tük mahkemelerinin milletlerarası yetkisini, iç hukukun yer itibarıyla yetki kuralları tayin eder. ( 5718 s. MÖHUK. md. 40 ) Türkiye’de açılan ve yabancılık unsuru bulunan davalarda, davanın açıldığı mahkeme hakimi,  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden, davacının “yabancılar kütüğünde” kaydının olup olmadığı ve aynı kütükte dava tarihi itibarıyla Türkiye’deki yerleşim yeri adresiyle ilgili bir bilginin bulunup bulunmadığını sorar ve sonuca göre değerlendirme yapar. Aynı şekilde yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşları da Türkiye’de boşanma davası açabilirler. Yabancılık unsuru olsa dahi Türk Hukukuna göre işlemler yürütülecektir.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir