Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

Taraflar karşılıklı anlaşma sağladıkları takdirde yabancı para, dövizle kira bedelini kararlaştırabilir ve kira sözleşmesinin yabancı para üzerinden ödenmesini kararlaştırabilirler. Ancak dövizle kira sözleşmesi yapılmasına bazı istisnalar getirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı kararı gereği, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karar gereği, Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

TMK.m.344/4 ‘e dayalı olarak kira bedeli yabancı para üzerinden kararlaştırılmış ise 5 yıl boyu artış yapılamayacaktır. Ancak uyarlama davası hakları saklıdır.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir