Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/3784

K. 2003/4670

T. 2.4.2003

• VELAYET DÜZENLENMESİ ( Velayetin Düzenlemesi Kamu Düzeni ile İlgili Olduğundan Yabancı İlamların Türk Medeni Kanununa Aykırı Olan Velayete Dair Hükümlerinin Tenfiz  Edilmemesi )

• KAMU DÜZENİ ( Velayete İlişkin Hükümlerin Kamu Düzeninden Olması )

• YABANCI MAHKEME İLAMI ( Velayetin Düzenlemesi Kamu Düzeni ile İlgili Olduğundan Yabancı İlamların Türk Medeni Kanununa Aykırı Olan Velayete Dair Hükümlerinin tenfiz  Edilmemesi )

• TENFİZ VE TANIMA ( Kamu Düzeninden Olan Hükümlerle İlgili Yabancı Mahkeme İlamlarının Türk Yasalarına Aykırı Olan Kısımlarının  TENFİZz Edilmesinin Hatalı OLması )

• TENFİZ KARARINDA VELAYET ( Velayetin Düzenlemesi Kamu Düzeni ile İlgili Olduğundan Yabancı İlamların Türk Medeni Kanununa Aykırı Olan Velayete Dair Hükümlerinin tenfiz Edilmemesi )

4721/m.182,336

2675/m.34,36,37,38,40

ÖZET : Velayete ilişkin hükümler kamu düzeninden olmakla birlikte, yabancı ilamların Türk Medeni Kanununa aykırı olan velayete dair hükümleri tenfiz edilmeyebilir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı yabancı mahkemeden verilen boşanmaya ilişkin kararın tenfizini istemiştir. Fürth Sulh Mahkemesi tarafların boşanmalarına karar vermiş ve karar 12.3.2002 de kesinleşmiştir.Tenfizi istenilen ilamda 18.8.1986 doğumlu Onur ile 28.2.1992 doğumlu Orçun’un velayeti konusunda tarafların hemfikir oldukları ifade edilmiştir.

1-Evlilik devam ettiği sürece ana baba velayeti birlikte kullanırlar. Boşanma ve ayrılığa karar verilmesi halinde hakim velayeti eşlerden birine vermek zorundadır. ( MK. md. 336 ) Velayetin düzenlemesi kamu düzeni ile ilgilidir.Yabancı mahkemenin çocukların velayetini yazılı şekilde düzenlemesi Türk Medeni Kanununa aykırıdır. ( MÖHUH md.38/c ) Ancak yabancı ilamın kısmen tenfizine karar verilmesi de imkan dahilindedir. ( MÖHUH md. 40 ) Mahkemenin velayet düzenlemesine yönelik tenfiz isteğini reddetmesinde isabetsizlik yoktur.

2-Fürth Sulh Mahkemesinden verilen boşanma ilamı kesinleşmiştir. 2675 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkındaki yasanın 36, 37, 38 maddelerinin aradığı şartlar gerçekleşmiştir.Mahkemece yabancı ilamın boşanmaya yönelik bölümünün tenfizine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile isteğin tümünün reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır;

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, kararın bozma kapsamı dışında kalan yönlerine ilişkin temyiz itirazlarının ise reddine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Originally posted 2015-02-19 20:59:05.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir