Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

Taahhüdü ihlal nedeniyle yakalanıldığında, savcılıkça Açık cezaevine teslim olması için 10 gün süre verilmekte, 10 günlük süre içinde teslim olunmadığında yakalanıldığında kapalı cezaevine alınacağı ihtar edilmektedir.

Bu durum, savcılıkça gönderilen çağrı kağıdı içinde geçerlidir. Savcılıkça gönderilen çağrı kağıdında 10 gün içinde savcılığa müracaat edilmesi aksi takdirde yakalanıldığında kapalı cezaevine gönderileceği ihtar edilmektedir.

Bu durumda 10 günlük süre içinde teslim olmayanlar yakalandığında  Kapalı infaz kurumunda cezanın 5/1 i olan 18 gün kalınmakta ve daha sonra açık ceza infaz kurumuna gönderilmektedir. Bu hüküm açıkça kanuna aykırıdır. Kanun hangi durumlarda kişinin açık cezaevine gönderileceğini açıkça belirtmiştir, bu hakkın genelgeyle alınması kanuna aykırı olacaktır. Buna ilişkin itiraz örnek dilekçe aşağıdadır. Bu dilekçeyle infaz hakimliğine müracaat edilmelidir.

…………….İNFAZ HAKİMLİĞİNE

                                                ……….

Konu: 6253 sayılı kanunun 3. mad. 2. fıkrası
Talep: Doğrudan Açık Cezaevine Ayrılma Talebimdir.
Açıklamalar:
 …./…/2013 Tarihinde savcılıkça Taahhüdü ihlal suçlamasıyla yakalanıp tarafıma Belirtilen Açık ceza İnfaz Kurumuna teslim olmam için 10 günlük süre verilmiştir. Süresi içinde teslim olamadım.

28399 sayılı Adalet Bakanlığının Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmenliği 9/4 maddesinde , On günlük süre içinde, EK-1’de yer alan belgedeki ihtarı içeren çağrıya uymayan veya belirlenen açık kuruma teslim olmayan hükümlüler hakkında 5275 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca yakalama emri çıkarılır ve yakalandıklarında kapalı kuruma alınarak haklarında 6 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır demektedir.

Ancak bu düzenleme 6352 sayılı kanunun geçici 3. maddesine aykırıdır. 6352 sayılı kanunun geçici 3. maddesinde kimlerin doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılacağı düzenlemiştir.

6253 sayılı 3. maddesinin 2. fıkrası ”(2) Terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere;
a) Kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olanların,
b) Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanların,
c) Adli para cezasının infazı sürecinde tazyik hapsine tabi tutulanların, cezaları doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilir.

Bu fıkra hükümleri 3l/l2/2017 tarihine kadar uygulanır demektedir.

28399 sayılı Adalet Bakanlığının Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmenliği 9/4 maddesi ile 6352 sayılı kanunun geçici 3/2. maddesi arasında çelişki bulunmaktadır.         Doğrudan Açık İnfaz Kurumuna kimlerin gönderileceğini kanunen belirlenmişken, verilen bu hak yönetmelikle teslim olmadı gerekçesi ile alınması yasaya aykırıdır.

Bu nedenle Açık Ceza İnfaz Kurumuna doğrudan ayrılabilmem için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederim……2013.

Sanık:

Originally posted 2014-01-03 21:51:57.

Post Author: zeynepy

12 Replies to “Taahhüdü ihlal İtiraz Dilekçesi”

  1. taahüt ihlal suçundan dolayı 10 gün içinde açık ceza evine teslim olmam gereken tebligat aldım bu gün son gün. Fakat 2 haftaya kadar eşim doğum yapacak doğumdan sonra ödemeyi yapabileceğim. ne yapmam gerekli bilmiyorum bana yardımcı Olurmusunuz ..

  2. taahüt ihlal suçundan dolayı 10 gün içinde açık ceza evine teslim olmam gereken tebligat aldım bu gün son gün. Fakat 2 haftaya kadar eşim doğum yapacak doğumdan sonra ödemeyi yapabileceğim. ne yapmam gerekli bilmiyorum bana yardımcı Olurmusunuz ..

  3. taahüt ihlal suçundan dolayı 10 gün içinde açık ceza evine teslim olmam gereken tebligat aldım bu gün son gün. Fakat 2 haftaya kadar eşim doğum yapacak doğumdan sonra ödemeyi yapabileceğim. ne yapmam gerekli bilmiyorum bana yardımcı Olurmusunuz ..

  4. taahüt ihlal suçundan dolayı 10 gün içinde açık ceza evine teslim olmam gereken tebligat aldım bu gün son gün. Fakat 2 haftaya kadar eşim doğum yapacak doğumdan sonra ödemeyi yapabileceğim. ne yapmam gerekli bilmiyorum bana yardımcı Olurmusunuz ..

  5. Merhabalar babam evrakta sahtecilikten 1 yıl 8 ay ceza aldı şuan cezaevinde yatmakta ve denetimli serbestlikten çıkma durumu var. Fakat taahhüdü ihlal suçundan dolayı 3 ay daha ceza almış 10 günlük teslim süresi verilmiş. Bu nedenle öncelikle tazyik hapsini yatıp ondan sonra mı denetimli serbestlikle çıkar yoksa suçların hepsini mi yatması gerekir

  6. Merhabalar babam evrakta sahtecilikten 1 yıl 8 ay ceza aldı şuan cezaevinde yatmakta ve denetimli serbestlikten çıkma durumu var. Fakat taahhüdü ihlal suçundan dolayı 3 ay daha ceza almış 10 günlük teslim süresi verilmiş. Bu nedenle öncelikle tazyik hapsini yatıp ondan sonra mı denetimli serbestlikle çıkar yoksa suçların hepsini mi yatması gerekir

  7. Merhabalar babam evrakta sahtecilikten 1 yıl 8 ay ceza aldı şuan cezaevinde yatmakta ve denetimli serbestlikten çıkma durumu var. Fakat taahhüdü ihlal suçundan dolayı 3 ay daha ceza almış 10 günlük teslim süresi verilmiş. Bu nedenle öncelikle tazyik hapsini yatıp ondan sonra mı denetimli serbestlikle çıkar yoksa suçların hepsini mi yatması gerekir

  8. Merhabalar babam evrakta sahtecilikten 1 yıl 8 ay ceza aldı şuan cezaevinde yatmakta ve denetimli serbestlikten çıkma durumu var. Fakat taahhüdü ihlal suçundan dolayı 3 ay daha ceza almış 10 günlük teslim süresi verilmiş. Bu nedenle öncelikle tazyik hapsini yatıp ondan sonra mı denetimli serbestlikle çıkar yoksa suçların hepsini mi yatması gerekir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir