Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

İNTİFA VE MÜLKİYET HAKKI

Eşlerden birinin ölümü halinde sağ kalan eş tereke malları arasında ölen eşi ile birlikte yaşadıkları konut veya ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebileceği gibi intifa veya oturma hakkının da tanınmasını isteyebilir. Sağ kalan eş tereke malları arasında ölen eşi ile birlikte yaşadıkları konut veya ev eşyası varsa bunlar üzerinde miras hakkına sayılarak kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir. Medeni Kanunumuzun 652.maddesi bu konuyu düzenlemiştir. Ayrıca sağ kalan eş mülkiyet hakkı tanınmasını isterken mahkeme kendisi lehine intifa veya oturma hakkının da tanınmasına da karar verebilir. TMK.m.652 f.2 bendinde yer alan koşulların gerçekleşmesi halinde bu olanak mümkün kılınmıştır. Öncelikle, haklı sebeplerin varlığı kanıtlanmalıdır. Haklı sebepler belirlenirken ekonomik sosyal durum ve  tarafların ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. İkinci olarak aile konutunun özgülenmesi konusunda açılmış  bir dava ile istemin belirtilmesi gerekmektedir. İstemi belirtecek olanlar sağ kalan eş olabileceği gibi diğer yasal mirasçılardan birinin de istemi ile mülkiyet yerine intifa tesisi veyahut oturma hakkı tesisi sağlanabilir.Yetkili mahkeme TMK.m.652 bakımından sulh hukuk mahkemesidir.

Originally posted 2015-02-02 20:33:08.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir