Sağ Kalan Eşin Aile Konutu ve Ev Eşyaları Üzerinde İntifa ve Mülkiyet Hakkı

İNTİFA VE MÜLKİYET HAKKI Eşlerden birinin ölümü halinde sağ kalan eş tereke malları arasında ölen…