Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

Ölüme bağlı tasarruflardan anlaşılan vasiyetname  ve miras sözleşmesidir.Ölüme bağlı tasarrufların şekil eksikliği,ehliyetsizlik hali,hukuka ve ahlaka aykırılık halleri,iradeyi sakatlşayan haller,hata hile,tehdit hallerdinde iptali söz konusudur. Bu durumlarıdan birinin varlığı halinde işlemin iptali iin mahkemeye başvurmak gerekir. Şöyle ki açıklarsak,örneğin miras bırakan vasiyetnamesini tehdit altında yazmışsa,yahut mirasbırakanın vasiyetnameyi hazırlarken akli dengesinin yerinde olmaması hallerinde bu tasarrufun iptalinden faydalanacak olan kişi bu durumları ispatlayarak iptal davası açabilir. İş bu davayı açacak olan davacı, iptalde çıkarı olan kişi,vasiyet alacaklısıdır. Yetkili mahkeme ise miras bırakanın yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesidir. Hakim davacının ileri sürdüğü iptal sebebi ile bağlıdır, resen iptal kararı veremez. Davacı iddiasını ispatla mükelleftir. Ölüm hali gerçekleşmeden iptal davası açılamaz. Bu davalarda süre iyi niyetli davacılar için 10 yıl olup, vasiyetnamenin açılması ile başlar. Yirmi yıllık süre ise kötü niyetli davalılar için öngörülmüştür.

Originally posted 2013-07-23 14:58:40.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir