ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİNE YOL AÇAN SEBEPLER

Vasiyetnamenin İptali hangi şartlarda olur?