Site Loader
İncirli Cad. Oral Apt. No:56 D:6 K:3 Bakırköy/ İstanbul

photo_ZY Nişanlanmanın Sonunda Maddi Talepler

Nişanla birliğinin taraflarca sonlandırılması ile birlikte maddi taleplerde bulunabilme haklarına
sahiptirler.

Bu hakları üç başlıkta inceliyoruz.

 

 

1. HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ:

 • Talep edilen hediyeler nişanlanma sırasında veyahutta nişanlılık ilişkisinin devamında nişanlılık
  gerekçesiyle verilmiş olmalıdır.
 • Hediye talebinde bulunabilecek kişiler nişanlı taraflar, ana baba veya onlar gibi davranan kişilerdir.
 • Hediyeler aynen geri verilmezse sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanarak geri verilir.
  Dava zamanaşımı süresi nişanlılığın sona ermesinden 1 yıldır.

2. MADDİ TAZMİNAT

 • Maddi tazminat davasını açabilecek kişiler nişanlı taraflar, ana babalar veyahutta onlar gibi
  davrananlardır.
 • Nişanlanma tek taraflı irade beyanıyla sona ermiş olması gerekir.
 • Davalı tarafın nişan birliğinin bozulmasında kusurlu olması gerekir.
 • Maddi bir zarar doğmuş olması gerekir.
 • Maddi tazminat davası nişanlı tarafa açılmakta birlikte eğer ölmüş ise mirasçılarına açılır.

3. MANEVİ TAZMİNAT

 • Sadece nişanlı taraflar birbirlerine karşı bu davayı açabilir.
 • Nişanı bozan tarafın kusurlu olması gerekir.
 • Manevi tazminat talebinde bulunan tarafın kusursuz olması beklenilmektedir.
 • Tazminat talebinde bulunan tarafın kişilik hakkının zarara uğramış olması gerekir.

Originally posted 2019-10-12 14:08:04.

Post Author: zeynepy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir