Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

Miras bırakanın mirasçısını mirasından çıkarmasının bazı şartları mevcuttur. Mirasçı miras bırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse bu bir cezai ıskattır. Burada önemli olan mirasçılıktan çıkarılmak istenen şahsın mirasbırakanla yakın ilişkisini zedelemesidir. Mirasbırakan ile yoğun ilişki içinde olanlara karşı da işlenen suç mirasbırakan için mirastan çıkarma sebebidir. İşlenen suç için ceza alınması şart değildir. Miras bırakana karşı suç işleyen mirasçının bu suçu ayırtetme gücüne sahipken ve kusurlu olarak işlemesi gerekmektedir. Bunun yanında mirasçı miras bırakana veya mirasbırakanın ailesine karşı aile hukukundan doğan yükümlülükleri önemli ölçüde yerine getirmediği takdirde de mirastan çıkarılma sebebi olur. Örneğin aile şerefinin ihlali,saygı yükümlülüğünün ihlali vb. sebepler mirastan ıskat sebebidir. Bunun yanıdan her zaman cezalandırmak amacı ile mirastan ıskat etme olmayabilir. Bazen bir tehlikenin önlenmesi, borca batıklık sebeplerle ile koruma amaçlı olabilir.

Bu ıskat tasarruflarına karşı mirastan çıkarılan mirasçılar itiraz edebilirler. İtiraz durumunda belirlenen sebebin varlığını ispat çıkarmadan yararlanan mirasçıya yada vasiyet alacaklısına düşer.

Originally posted 2016-02-25 13:18:38.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir