Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

Miras bırakandan intikal eden miras payının mirasçılar arasında yahut 3.kişiye temliki TMK.m.677/ 1 gereği mümkündür.

TMK.677 gereği terekenin tamamı ya da bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekle bağlıdır. Bir mirasçının üçüncü kişiyle yapacağı sözleşmenin geçerliliği noterde yapılmasına bağlıdır.
Sözleşme bu kişiye paylaşmaya katılma yetkisi vermez, sadece paylaşma sonunda mirasçıya özgülenen payın kendisine verilmesini isteme hakkı sağlar.
Payını temlik eden mirasçı, mirasçılık sıfatını kaybeder ve miras ortaklığından çıkarken, payı diğerinden devreden mirasçının miras hakkı fazlalaşır.
Miras hakkı üçüncü bir şahsa temlik edilirse, payını devreden mirasçının hakkı tasfiye sonuna kadar devam etmekle, üçüncü şahıs taksim veya tasfiye sonunda bu mirasçının hissesine düşen malları talep etme hakkını haizdir.
Ancak diğer mirasçıya devir halinde, devreden miras ortaklığından çıkmakta ve mirasın taksimine katılma hakkını kaybetmektedir.
MK.612 gereği İş bu sözleşmeler resmi şekilde yapılmalıdır.
Müşterek mülkiyet halindeki taşınmazlarda da hisse devri, taksim yahut satış işlemlerinin resmi şekilde yapılması gerekmektedir.

Originally posted 2016-03-07 18:25:07.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir