Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

Tutuklulukta sayılan katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiştir.Ceza Muhakemesi Kanununa göre tutuklulukta katalog suçlar şunlardır:

A) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),

2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),

3. Silahla işlenmiş kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87),

4. İşkence (madde 94, 95)

5. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),

6. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

7. Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 148, 149),

8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),

9. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220),

10. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),

11. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315),

B) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.

C) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu.

D) 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

E) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.

F) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.

Sayılan bu suçlar söz konusu olduğunda eğer kuvvetli suç şüphesi varsa, hakim, tutuklama nedeni olup olmadığını araştırmaksızın tutuklama kararı verebilecektir.

Originally posted 2013-11-23 09:59:10.

Post Author: zeynepy

4 Replies to “Katalog Suçlar Hangileridir ?”

  1. Zeynep hanım merhabalar bir ev satın almak için ev sahibi ile anlaştık tapu suretini WhatsApptan yolladı ve kredi başvurusuna bulundum. Ekspres geldi değer tespiti yaptı. Ancak kredi onaylanma aşamasında ev sahibi daha yüksek fiyat verdiğini düşündüğümüz bir şahsa daireyi sattı. Ekspres masrafıda başvuran ben olduğum için bana kaldı. Bu olayda hukuki sorumluluk durumu nedir acaba?

  2. Zeynep hanım merhabalar bir ev satın almak için ev sahibi ile anlaştık tapu suretini WhatsApptan yolladı ve kredi başvurusuna bulundum. Ekspres geldi değer tespiti yaptı. Ancak kredi onaylanma aşamasında ev sahibi daha yüksek fiyat verdiğini düşündüğümüz bir şahsa daireyi sattı. Ekspres masrafıda başvuran ben olduğum için bana kaldı. Bu olayda hukuki sorumluluk durumu nedir acaba?

  3. Zeynep hanım merhabalar bir ev satın almak için ev sahibi ile anlaştık tapu suretini WhatsApptan yolladı ve kredi başvurusuna bulundum. Ekspres geldi değer tespiti yaptı. Ancak kredi onaylanma aşamasında ev sahibi daha yüksek fiyat verdiğini düşündüğümüz bir şahsa daireyi sattı. Ekspres masrafıda başvuran ben olduğum için bana kaldı. Bu olayda hukuki sorumluluk durumu nedir acaba?

  4. Zeynep hanım merhabalar bir ev satın almak için ev sahibi ile anlaştık tapu suretini WhatsApptan yolladı ve kredi başvurusuna bulundum. Ekspres geldi değer tespiti yaptı. Ancak kredi onaylanma aşamasında ev sahibi daha yüksek fiyat verdiğini düşündüğümüz bir şahsa daireyi sattı. Ekspres masrafıda başvuran ben olduğum için bana kaldı. Bu olayda hukuki sorumluluk durumu nedir acaba?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir