Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

T.C.YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/4922

K. 2008/8982

T. 19.6.2008

• BOŞANMA İLAMININ TANINMASI İSTEMİ ( Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu )

• TANIMA VE TENFİZ ( Aile Hukukuna İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi Davalarının Aile Mahkemelerince Görüleceği )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Aile Hukukuna İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi Davalarının Aile Mahkemelerince Görüleceği )

4787/m.4/2

ÖZET : Dava; yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma ilamının tanınması istemiyle açılmıştır. Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. 4787 sayılı Kanunun 4/2 maddesinde ise, aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi davalarının Aile Mahkemelerince görüleceği düzenlenmiştir. Aile mahkemesi özel görevli bir Asliye Mahkemesi olduğundan mahkemece davaya devam edilerek esas hakkında bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava; yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma ilamının tanınması istemiyle açılmıştır.

Boşanma davaları 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitap-ikinci bölüm başlığı olarak düzenlenmiş olup 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1.maddesi uyarınca boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. 4787 sayılı Kanunun 4/2 maddesinde ise, aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi davalarının Aile Mahkemelerince görüleceği düzenlenmiştir.

Aile mahkemesi özel görevli bir Asliye Mahkemesi olduğundan mahkemece davaya devam edilerek esas hakkında bir karar verilmesi gerekirken 5718 sayılı Kanununu 51. maddesi yanlış yorumlanmak suretiyle yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 19.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Originally posted 2013-12-14 08:18:17.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir