Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

photo 2021 03 01 10.22.40 300x300 - İŞÇİLİK ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİİş Kanunumuza Göre İşçiler İşverenle Yaptıkları Sözleşme Gereği Üstlendikleri Görevi Yerine Getirdiklerinde Kanunen Birtakım Alacaklara Hak Kazanmaktadırlar.

Bu Alacaklara Genel Olarak İşçilik Alacakları Denilmekle Birlikte İçerisinde Çeşitli Alacak Kalemleri Bulunmaktadır. Bunlardan Bazıları Ücret Alacağı, Fazla Çalışma Alacağı, Yıllık İzin Ücreti, Kıdem Tazminatı Ve İhbar Tazminatıdır. Bu Alacakların Talep Edilebilmelerinde Kanuni Bir Takım Süreler Vardır. Şöyle Ki, Bu Sürelerin Talep Zamanı Çok Önemli Olup İşçinin Hak Ettiği Halde Sırf Süreyi Kaçırması Sebebi İle İşveren Tarafından Ödenmemekte Ve İşçiler Mağdur Edilmektedir.

O Sebeple Zamanaşımı Sürelerine Bakmakta Fayda Vardır. İşçilik Alacakları İçerisinde Yer Alan Ücret, Fazla Çalışma Ücreti, Ulusal Bayram Ücreti, Hafta Tatili Ücreti İle Prim, İkramiye Vb. Ücret Ekleri Gibi İşin Görülmesiyle Doğrudan İlgili Olan Alacak Kalemleri İçin Zamanaşımı Süresi 5 Yıldır. İş Kanunu M.59’a Göre: “ İş Sözleşmesinin Herhangi Bir Nedenle Sona Ermesi Halinde İşçinin Hak Kazanıp Da Kullanmadığı Yıllık İzin Sürelerine Ait Ücreti, Sözleşmenin Sona Erdiği Tarihteki Ücreti Üzerinden Kendisine Veya Hak Sahiplerine Ödenir. Bu Ücrete İlişkin Zamanaşımı, İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlar” Demektedir.

Buna Göre, Yıllık Ücretli İzin Alacağında Zamanaşımı Süresi, Diğer Alacaklardan Farklı Olarak İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayacaktır. Ancak, 25.10.2017 Tarihinde 7036 Sayılı Kanunla İş Kanunu’na Ek 3. Madde Eklenerek, Yıllık Ücretli İzin Alacağının Beş Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olacağı Belirtilmiştir. Sonrasında Eklenen Ek Maddeye Göre De Bu Sürenin 25.10.2017 Tarihinden Sonra İşten Çıkanlar İçin Uygulanacağı Belirtilmiştir.

Buna Göre Yıllık Ücretli İzin Alacaklarında Zamanaşımı Süresi 01.07.2012 Tarihinden Önce İşten Çıkanlar İçin 5 Yıl İken 01.07.2012-25.10.2017 Tarihleri Arasında İşten Çıkanlar İçin 10 Yıl, 25.10.2017 Tarihinden Sonra İşten Çıkanlar İçin 5 Yıl Olarak Uygulanacak Olup Bu Süreler, İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayacaktır.

Originally posted 2021-12-18 07:39:03.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir