Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

Kıdem Tazminat alacaklarında mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Davacı tarafça talep edilmese dahi; kıdem tazminatı hesabında mevduata uygulanacak en yüksek faiz oranı dikkate alınır. Bunun yasal dayanağı 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesidir. Yargıtay 9. HD. önüne gelen bir uyuşmazlıkta; kıdem tazminatının yasal faiziyle talep edilmesine rağmen, yasal faiziyle değil de mevduata uygulanan en yüksek faiz oranıyla hükmedilmesi gerektiğinin üzerinde durmuştur. Yargıtay mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı yerine reeskont faizine karar verilmesini de, dönem dönem belirli oranlar kullanılmasını da kabul etmemektedir.

Kıdem tazminatında faiz başlangıcı; fesih tarihi veya hakkın doğum tarihinden itibaren işlemeye başlar. Faizin başladığı tarih, dava tarihinden önce olmaktadır. Bu konuda talep olmasa dahi; kıdem tazminatının hesabında bu tarihler dikkate alınmalıdır.

Kıdem tazminatında zamanaşımı on yıldır. Zamanaşımı, iş sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren işlemeye başlar.

İhbarTazminatında; Yasal faiz (temerrüt faizi) uygulanır. Yasal faiz; % 9’dur. Yargıtay; yasal faiz yerine, mevduata uygulanan en yüksek faiz oranını ihbar tazminatı için kabul etmemektedir.

Faiz başlangıcı; işverenin temerrüde düşürüldüğü tarihtir.

İşveren; temerrüde noter aracılığıyla düşürüleceği gibi, iadeli taahhütlü mektup, kayıtlara geçmiş bir dilekçe… vb şekillerde de temerrüde düşürülebilir İşçi; dava açmadan önce, ihbar tazminatının ödenmesi yönünde irade beyanını işverene yöneltecektir. Bu irade beyanı; Borçlar Kanunu anlamında, varması gerekli irade beyanı olduğundan, Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; faiz başlangıcında ihtarnamenin söz konusu olduğu durumlarda noterden sorularak ihtarnamenin işverene tebliğ gününe, işçinin işverene ödemesi için verdiği süre eklenerek ulaşılan tarih işverenin temerrüde düştüğü tarih olarak kabul edilmekte, bu tarihten itibaren yasal faize hükmedilmektedir. İhtarname söz konusu değilse; davanın açılması ile temerrüde düşürüleceğinden, dava tarihinden itibaren, ıslahla artırılan kısım için ise ıslah tarihinden itibaren yasal faize hükmedilecektir.İhbar tazminatında da zamanaşımı süresi on yıldır.

Yıllık İzin Ücreti için ; Yasal faiz (temerrüt faizi) uygulanır.

Yargıtay yıllık izin ücreti alacağını; geniş anlamda ücret kapsamında değerlendirmemekte, bu sebeple de, mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının değil de, yasal faizin uygulanması gerektiği kanaatindedir. Ücret alacaklarında zamanaşımı beş yıldır. Zamanaşımı; yıllık izin, iş akdinin sona ermesi ile parayla ölçülebilen bir alacağa dönüştüğünden, iş akdinin sona erdiği tarih itibariyle işlemeye başlar.

Hafta Tatili Ücretinde faiz;mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Burada önem arz eden bir nokta; hafta tatilinde çalıştırıldığını ispat yükünün işçiye, hafta içinde bir gün izin verildiğinin ya da ücretinin ödendiğinin ispat yükünün işverene ait olduğudur.

Faiz başlangıcı; işverenin temerrüde düşürüldüğü tarihtir. Zamanaşımı beş yıldır.

Zamanaşımı; dava tarihinden geriye doğru, beş yıllık hafta tatili ücret alacağı talep edilebilir.

Ücret Alacağında faiz, Mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Faiz başlangıcı; işverenin temerrüde düşürüldüğü tarihtir.Zamanaşımı beş yıldır.

Dava tarihinden geriye yönelik beş yıllık ücret alacakları istenebilir.

Fazla Çalışma Ücreti Alacağında faiz, Mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Fazla mesaide fazla mesai yapıldığını ispat yükü işçiye, fazla çalışma ücretinin ödendiğinin ispat yükü de işverene ait olmasına rağmen; ücret alacağında ise, ücretin ödendiğinin ispat yükü işverene aittir, işçinin bir ispat yükü bulunmamaktadır.

Faiz başlangıcı; işverenin temerrüde düşürüldüğü tarihtir. Zamanaşımı beş yıldır.

Dava tarihinden geriye yönelik beş yıllık fazla çalışma ücretleri istenebilir.

Kötü Niyet tazminatında ise faiz, Yasal faiz (temerrüt faizi) uygulanır.

İspat yükü kötü niyet iddiasında bulunan işçiye aittir.

Faiz başlangıcı; işverenin temerrüde düşürüldüğü tarihtir.Zamanaşımı on yıldır.

Originally posted 2015-09-10 16:25:18.

Post Author: zeynepy

14 Replies to “İşçi Alacaklarında Faiz”

  1. Avukat hanım merhabalar . Bizim bir iş davamız vardı. En son ki durum para dosyaya yattı dosya isnattaydı. Ve Suan e devlet üzerinden kontrol ettiğimde o da çıkmıyor artık . Avukatımız biraz ilgisiz olduğu içim sizlerden bilgi almak istedim . 2016 yılında açıldı dava .o zamandan bu zaman faiz durumu nasıl işliyor yada nasıl oluyor . Bizim başvuru vs. Yapmamız mı gerekiyor . Bilginizle yardımcı olursanız çok sevinirim .. iyi çalışmalar dilerim

  2. Avukat hanım merhabalar . Bizim bir iş davamız vardı. En son ki durum para dosyaya yattı dosya isnattaydı. Ve Suan e devlet üzerinden kontrol ettiğimde o da çıkmıyor artık . Avukatımız biraz ilgisiz olduğu içim sizlerden bilgi almak istedim . 2016 yılında açıldı dava .o zamandan bu zaman faiz durumu nasıl işliyor yada nasıl oluyor . Bizim başvuru vs. Yapmamız mı gerekiyor . Bilginizle yardımcı olursanız çok sevinirim .. iyi çalışmalar dilerim

  3. Avukat hanım merhabalar . Bizim bir iş davamız vardı. En son ki durum para dosyaya yattı dosya isnattaydı. Ve Suan e devlet üzerinden kontrol ettiğimde o da çıkmıyor artık . Avukatımız biraz ilgisiz olduğu içim sizlerden bilgi almak istedim . 2016 yılında açıldı dava .o zamandan bu zaman faiz durumu nasıl işliyor yada nasıl oluyor . Bizim başvuru vs. Yapmamız mı gerekiyor . Bilginizle yardımcı olursanız çok sevinirim .. iyi çalışmalar dilerim

  4. Avukat hanım merhabalar . Bizim bir iş davamız vardı. En son ki durum para dosyaya yattı dosya isnattaydı. Ve Suan e devlet üzerinden kontrol ettiğimde o da çıkmıyor artık . Avukatımız biraz ilgisiz olduğu içim sizlerden bilgi almak istedim . 2016 yılında açıldı dava .o zamandan bu zaman faiz durumu nasıl işliyor yada nasıl oluyor . Bizim başvuru vs. Yapmamız mı gerekiyor . Bilginizle yardımcı olursanız çok sevinirim .. iyi çalışmalar dilerim

  5. 5 aydır haksız yere işten atıldığımız işyerimiz bize ihbar ödemesi yapmadı bu 5 aylık süreçte gecikme ücretine dahil mi acaba nasıl hesaplanıyor

    1. Merhaba avukat hanım 2017 is mahkemesine başvurdum tabi ondan önce noterden ihtar çektim alacaklarımin ödenmesi için geri dönüş olmadığı için dava açtım 2017 açtığım davayı 2020 kazandim dosyada yazan rakam 26.872 bin ama karşı taraf istinafa gitti ve 2 yıldır da o sürüyor artık umudum da kalmadı guvencimde sadece bunu meraktan soruyorum eğer karar çıkarsa almama dair o yazdığım rakam mi olacak yada bunun faizi ne olur bilgi verirseniz sevinirim iyi günler kolay gelsin

  6. 5 aydır haksız yere işten atıldığımız işyerimiz bize ihbar ödemesi yapmadı bu 5 aylık süreçte gecikme ücretine dahil mi acaba nasıl hesaplanıyor

  7. 5 aydır haksız yere işten atıldığımız işyerimiz bize ihbar ödemesi yapmadı bu 5 aylık süreçte gecikme ücretine dahil mi acaba nasıl hesaplanıyor

  8. 5 aydır haksız yere işten atıldığımız işyerimiz bize ihbar ödemesi yapmadı bu 5 aylık süreçte gecikme ücretine dahil mi acaba nasıl hesaplanıyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir