Site Loader
İncirli Cad. Oral Apt. No:56 D:6 K:3 Bakırköy/ İstanbul

Ölenin ana-babası ile bunların alt soyu olan kardeşleri, kardeş çocukları, kardeş torunları gibi kişilerden oluşan ikinci zümrenin mirastan pay alabilmesi için birinci zümreden kanuni mirasçı bulunmaması gerekmektedir. Birinci zümreden kimse yoksa ölenin terekesi annesi ve babasına yarı yarıya (1/2, ½) bölünür. Anne babadan biri ölmüşse onunu payı alt soya, yani kardeşe, eğer kardeş de ölmüşse kardeşin çocuklarına kalır.

Originally posted 2014-09-19 21:41:04.

Post Author: zeynepy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir