İkinci Zümrenin Mirastan Pay Alması

Ölenin ana-babası ile bunların alt soyu olan kardeşleri, kardeş çocukları, kardeş torunları gibi kişilerden oluşan…