Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE
Sunulmak Üzere
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN
DAVACI/DAVACILAR ve TC KİMLİK NUMARALARI :
ADRES
VEKİLİ
DAVALI/DAVALILAR VE TC KİMLİK NUMARALARI ;
ADRESİ
VEKİLİ
TALEBİN KONUSU : …………..Hukuk Mahkemesi’nin …/…/…. Gün ve …/… E. …/… K. sayılı kararının istinaf incelemesi
isteminden ibarettir.
KARARIN TEBLİĞ TARİHİ : …/…/…
KARARIN ÖZETİ : Hukuk Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda; “……………………………………
isteminin tümden reddi” ne şeklinde bir hükümle müvekkillerin ……………….tazminat isteminin reddine ilişkin karar.
BAŞVURU SEBEPLERİ VE GEREKÇESİ;
İlk derece mahkemesi olan Hukuk Mahkemesi tarafından; manevi tazminat isteği reddedilmelidir.” şeklinde bir
gerekçe (EK-3) ile tazminat istemimiz reddedilmiştir.

1. A) USUL YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİMİZ

2. : Müvekkillerimiz Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 253. maddesine aykırı olarak hüküm kurulması hatalıdır.

B)ESAS YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİMİZ : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 8. hükmü hukuka aykırıdır.

TALEP SONUCU :Müvekkillerimiz lehine tazminata hükmedilmesini, vekalet ücreti ve masrafların karşı tarafa yüklenmesini talep ederiz.

İstinaf yoluna başvuran davacı/davacılar vekili

Originally posted 2016-11-11 13:08:25.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir