Hukuk Muhakamesinde istinaf başvuru dilekçesi

…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE Sunulmak Üzere ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE, İSTİNAF KANUN…