Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

photo ZY - EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN BİR EŞ DİĞERİNİN MALVARLIĞI İLE İLGİLİ NE TALEP EDEBİLİR?Evlilik birliği devam ederken bir eş, haklarını korumak adına eşinin malvarlığına yönelik bir takım önlemler alması mümkündür.

Bu önlemler nelerdir? Öncelikle eş, birlikte oturdukları eve aile konutu şerhi koydurabilir. Bu durumda eşlerden biri diğerinin rızasını almadan aile konutu şerhi konulan evi sattıramaz, kiraya veremez, kira sözleşmesini feshedemez yahut burası ile alakalı hiçbir resmi işleme bulunamaz. Bu işlem, diğer eşin yapacağı bazı mal kaçırmaya yönelik işlemlerin önüne geçecek olan bir tedbirdir.

İkinci olarak eşin tasarruf yetkisinin kısıtlanması yoluna gidilebilir. TMK.m.199 gereği ailenin ekonomik varlığının korunması gereken durumlarda eşlerden biri, malvarlığı değerleri ile alakalı durumlarda diğerinin işlemlerini kısıtlanmasını hakimden isteyebilir. Müdahalesi istenen hakim malvarlığını ilgilendiren tasarrufi işlemlerde eşin rızası olmadan işlem yapılamayacağına karar vermekle, tedbir mahiyetinde bir karar imza atar.

Eğer hakim eşlerden birinin taşınmaz malı üzerindeki tasarruf etme yetkisini sınırlarsa bunu tapuya da bildirir, böylelikle yapılacak işlemde diğer eşin rızasını alması gerekecektir, aksi halde işlem yapamayacaktır. Mesela bu tedbir sadece taşınmazda değil, eşin üzerine kayıtlı aracında, bankadaki parasında da geçerlidir. Eğer bankada eşin mevduatı varsa diğer eş bunun üzerinde eşinin bir işlem yapmasını bu tedbir kararı ile önleyebilecektir. Bu da ailenin malvarlığını korumak amacı ile uygulanan bir tedbirdir.

Bir diğer tedbir de mevcut mal rejiminin mal ayrılığı rejimine dönüşmesidir. TMK.m.206 gereği, eğer mevcut mal rejimi diğer eşin haklarına zarar veriyorsa talep edilerek rejim değişikliği yapılabilir. Ancak bunun da bazı şartları vardır, tek başına tek taraflı taleple bu değişiklik mümkün değildir. Diğer eşe ait malvarlığının borca batık olması yahut ortaklıktaki payının haczedilmiş olması, diğer eşin istemde bulunanın veya ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürmüş olması, diğer eşin istemde bulunan eşe malvarlığı, geliri, borçları veya ortaklık malları hakkında bilgi vermekten kaçınması, diğer eşin sürekli ayırt etme gücünden yoksun olması, diğer eşin ortaklığın malları üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması için gereken rızasını haklı sebep olmadan esirgemesi hallerinde mevcut rejim tek taraflı istemle değiştirilebilir.

Bunlarla beraber eşlerden biri diğer eşten bilgi verme yükümlülüğü çerçevesinde malvarlığına ait bir envanter hazırlamasını isteyebilir. Bu envanterin hazırlanması talebi diğer eş tarafından yerine getirilmezse tek taraflı olarak mal ayrılığına dönüşüm Md. 195 gereği hakimden talep edilebilir. Bu envanter malların getirilmesinden başlayarak bir yıl içinde yapılmışsa aksi ispatlanmış olmadıkça bu envanterin doğru olduğu kabul edilir. Son olarak; aksine bir anlaşma olmadıkça eşlerden biri, paylı mülkiyet konusu malda diğer eşin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki pay üzerinde tasarrufta bulunamaz. Bu saydıklarımız malvarlığı değerlerini ve aile birliğini korumaya yönelik olup alınacak tedbirlerdendir.

Originally posted 2018-06-18 17:26:27.

Post Author: zeynepy

4 Replies to “EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN BİR EŞ DİĞERİNİN MALVARLIĞI İLE İLGİLİ NE TALEP EDEBİLİR?”

  1. Eşim beni darp etti ve evdeki bir miktar para ve üzerine kayıtlı aracı alıp gitti. Ve sonrasında eşimin bir yıldır kumar oynadığını ögrendim bunun üzerine arabayı satmamasını çocukların hakkı olduğunu söylemem üzerine eşim araba benim satıcam dedi şimdi ben onun imzası olmadan arabaya tedbir koydurabilirmiyim bana yardımcı olurmusunuz teşekkür ederim.

  2. Eşim beni darp etti ve evdeki bir miktar para ve üzerine kayıtlı aracı alıp gitti. Ve sonrasında eşimin bir yıldır kumar oynadığını ögrendim bunun üzerine arabayı satmamasını çocukların hakkı olduğunu söylemem üzerine eşim araba benim satıcam dedi şimdi ben onun imzası olmadan arabaya tedbir koydurabilirmiyim bana yardımcı olurmusunuz teşekkür ederim.

  3. Eşim beni darp etti ve evdeki bir miktar para ve üzerine kayıtlı aracı alıp gitti. Ve sonrasında eşimin bir yıldır kumar oynadığını ögrendim bunun üzerine arabayı satmamasını çocukların hakkı olduğunu söylemem üzerine eşim araba benim satıcam dedi şimdi ben onun imzası olmadan arabaya tedbir koydurabilirmiyim bana yardımcı olurmusunuz teşekkür ederim.

  4. Eşim beni darp etti ve evdeki bir miktar para ve üzerine kayıtlı aracı alıp gitti. Ve sonrasında eşimin bir yıldır kumar oynadığını ögrendim bunun üzerine arabayı satmamasını çocukların hakkı olduğunu söylemem üzerine eşim araba benim satıcam dedi şimdi ben onun imzası olmadan arabaya tedbir koydurabilirmiyim bana yardımcı olurmusunuz teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir